Nasi młodzi chemicy.

W szkole od września w roku szkolnym 2017/2018 działa Kółko Chemiczne. Są to dodatkowe zajęcia z chemii, w których uczniowie rozwijają wiadomości i umiejętności poznane na lekcji oraz pogłębiają wiedzę o budowie i właściwościach otaczających nas substancji.

Uczniowie z kółka chemicznego szkoły, samodzielne wykonują proste eksperymenty
laboratoryjne pod nadzorem nauczyciela, rozwijają umiejętność zdobywania i wykorzystywania informacji z rożnych źródeł  wiedzy oraz biorą czynny udział w projektach badawczych organizowanych we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Piastowie.
W trakcie zajęć uczniowie mogli się dowiedzieć m. in co wspólnego ma dyfuzja z popularnymi cukierkami w słodkiej otoczce, jak domowym sposobem oczyścić stare srebro czy co łączy ciecz nienewtonowską ze skrobią ziemniaczaną?
Pokazy chemiczne  w LO pozwoliły uczniom zapoznać się z metodologią badań i oceną stanu środowiska lokalnego, poprzez dokonanie pomiarów jakości powietrza, wody, hałasu, kwasowości gleby. Ponad to uczniowie mogli obejrzeć pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych.
Zajęcia na kółku chemicznym budzą zainteresowanie uczniów, pobudzają do działania i uświadamiają obecność reakcji chemicznych w naszym życiu.Justyna Wróbel
Scroll to Top