Zróbmy pokój

10 listopada w naszej szkole odbył się apel informujący o sytuacji życiowej ludności dotkniętej działaniami zbrojnymi
w Sudanie Południowym, Syrii i na Ukrainie. Dzieci z duża uwagą wysłuchały prelekcji
i zobaczyły prezentację multimedialną.
Na przerwie kolorowały plakaty.

 Od 13 listopada na terenie naszej szkoły zostanie  przeprowadzona zbiórka funduszy przeznaczonych na pomoc dla dzieci i ludzi wymagających wsparcia. Zbiórka zostanie przeprowadzona również podczas zebrań z rodzicami. Liczymy, że Państwo, tak jak zawsze, chętnie przyłącza się do naszej do akcji.

 

Katarzyna Tomczyk, Elżbieta Trawczyńska

Koordynatorzy PAH

Scroll to Top