Autobus Energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu.

 30 października 2017 r.  w godzinach 8:00 – 15:30, w Szkole Podstawowej Nr 1

Autobus energetyczny czyli mobilne centrum informacyjno-edukacyjne to kampania edukacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu.

Na potrzeby kampanii utworzono mobilne centrum informacyjno-edukacyjnego, znajdujące się w specjalistycznie wyposażonym i przeznaczonym do tych działań autobusie. Znajdują  się w nim tablice informacyjne, makiety i modele urządzeń prezentujące działania na rzecz efektywności energetycznej, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędzania wody czy segregowania odpadów. Autobusem podróżują eksperci, którzy przekazują  najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.

 

Scroll to Top