„Teraz już ślubować z honorem możemy, jak być dobrym uczniem doskonale wiemy”

Dzień 24 października 2017 r. będzie szczególną datą dla klas 1a,  1b. W tym dniu uczniowie zostali przyjęci przez panią Dyrektor Urszulę Skrzypczak w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.  Zanim uczniowie klas pierwszych przystąpili do uroczystego ślubowania zaprezentowali gościom to czego już nauczyli się w naszej szkole. Pierwszoklasiści recytowali wiersze, tańczyli i śpiewali piosenki przygotowane przez wychowawców oraz pana Włodzimierza Ptaszka. Swoim programem artystycznym pokazali, że są świetnie przygotowani do pasowania na uczniów Jedyneczki.

Odświętnie ubrani, w obecności swoich rodziców i bliskich sobie osób złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Poprzez otrzymanie uczniowskich atrybutów- tarcz szkolnych i legitymacji pierwszaki poczuły się uczniami szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej Ślubowania klasy uwieczniły ten uroczysty moment na pamiątkowych fotografiach.

wychowawcy –  Elżbieta Urbaniak    Iwona Krysińska

ŻYCZENIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Uroczystość pasowania na uczniów, to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Witam was w progach naszej szkoły w imieniu całej braci szkolnej. My starsi uczniowi nie tak dawno, przystępowaliśmy do ślubowania. Co czuliśmy? Wszystko to co Wy dzisiaj. Nas też witała szkoła, najmilej jak potrafiła-czyli tak samo jak dzisiaj wita Was.

Takich pierwszaków chętnie witamy!

Sporo już wiecie, sporo umiecie, dalej się tutaj kształcić będziecie!

 

Życzymy, abyście w naszej szkolnej rodzinie czuli się bezpiecznie. Abyście odnaleźli prawdziwych przyjaciół. Zachęcamy Was do uczestnictwa w podróży w cudowny świat nauki, do odkrywania i rozwijania pasji i talentów. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. My, starsi koledzy i koleżanki, chcemy Wam służyć radą i pomocą. Życzymy także wspaniałych ocen i wzorowego zachowania na Waszym pierwszym szkolnym świadectwie.

Scroll to Top