Certyfikat Szkoły Promującej  Honorowe Oddawanie Krwi

Nasza szkoła w ubiegłym roku szkolnym wzięła udział w ogólnopolskim  programie  edukacyjnym  „Twoja krew, moje życie” organizowanej  przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W ramach tego programu zrealizowaliśmy scenariusze lekcji, przyczyniając się tym samym do pogłębienia wiedzy na temat honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych.

Miło nam poinformować iż otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej  Honorowe Oddawanie Krwi.

Irmina Stanios   – przewodnicząca zespołu Promocji zdrowia

Scroll to Top