Tydzień nauki

W dniach 12.06.2017 – 16.06 2017 w SP1 odbył się kolejny Tydzień Nauki. Od kilku już lat uczniowie chcący uzyskać ocenę celującą przygotowują  i przedstawiają prezentacje multimedialne, prowadzą przygotowane przez siebie lekcje, tworzą plakaty edukacyjne oraz biorą udział w apelach promujących różne projekty realizowane w szkole,  Odbyło się w sumie 107 różnych prezentacji oraz wystawa prac uzdolnionych plastycznie dzieci. Przy czym warto tutaj zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba przygotowanych i przedstawionych prezentacji zwiększyła się kilkakrotnie. Uczestnicy Szkolnego Tygodnia Nauki pokazali, że są prawdziwymi pasjonatami i wzorami do naśladowania w konsekwentnym realizowaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań. W gronie ”szóstkowych” uczniów znaleźli się również ci, którzy  przez cały rok szkolny z  sukcesami walczyli w zawodach sportowych, laureaci kuratoryjnych i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych oraz chórzyści, którzy aktywnie uczestniczyli w występach chóru szkolnego.

Alina Lewczuk

Scroll to Top