Pomoc dla domu dziecka w Pęcherach

Dnia 21.12.2016 r. zakończyła się pierwsza z akcji zorganizowanych przez społeczność szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Pęcherach.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia na rzecz tej placówki była p. Bożena Maroń we współpracy z dyrektorem szkoły p. Urszulą Skrzypczak oraz Szkolnym Klubem Wolontariatu, prowadzonym przez p. Justynę Sobolewską i p. Katarzynę Sowińską -Wojtaś.

W dniach 16 i 17 listopada 2016 r. dwie Wolontariuszki: Brygida Pokorska i Wiktoria Szczuka przeznaczyły swój popołudniowy czas na wejście podczas zebrań do wszystkich klas i poinformowanie rodziców o planowanej akcji na rzecz Domu Dziecka nr 1 w Pęcherach.

Celem akcji było zorganizowanie zbiórki potrzebnych ubrań dla wychowanków domu dziecka, jak również obdarowanie ich prezentami z Okazji Świat Bożego Narodzenia.

Dzięki zaangażowaniu szkolnych wolontariuszy oraz wspaniałych rodziców akcja zakończyła się wielkim sukcesem.

Do Domu Dziecka nr 1 w Pęcherach trafiły ogromne ilości ubrań, a prezenty były dopasowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Wychowankowie otrzymali m.in.: zabawki, kosmetyki, plecaki, sprzęt elektroniczny, słodycze i wiele innych wspaniałych rzeczy.

Dyrektor szkoły i Szkolny Klub Wolontariatu dziękują wszystkim rodzicom i uczniom za zaangażowanie, serce i prezenty, którymi obdarowali dzieci z domu dziecka.

Wierzymy, że jeszcze wiele wspaniałych akcji przed nami.

Katarzyna Sowińska-Wojtaś

Scroll to Top