Apel z okazji Święta Niepodległości

Uczniowie klas młodszych uczcili Narodowe Święto Niepodległości podczas uroczystego apelu, który odbył się w 3 listopada 2016 roku. Przypomniano ważne wydarzenia historyczne, zaprezentowano piękne recytacje wierszy patriotycznych. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy 3 a pod kierunkiem p. Elżbiety Trawczyńskiej i p. Joanny Urbaniak oraz p. Włodzimierza Ptaszka. Swój wkład miała też p. Agnieszka Mazurek i uczniowie klasy 3d, którzy uświetnili występ pięknym tańcem a także uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich biorący udział w prezentacji pieśni patriotycznych. Słowa wierszy i patriotycznych pieśni przypomniały wszystkim, że obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich i często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci o wydarzeniach historycznych.

Joanna Urbaniak

Elżbieta Trawczyńska

Scroll to Top