Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2016

14 października 2016r. odbyły się w naszej szkole obchody dnia Edukacji Narodowej. To dzień szczególny, to święto dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Była to okazja, aby podziękować wszystkim pracownikom szkoły za przekazaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie młodych serc i umysłów uczniów naszej szkoły.

Na uroczystości zgromadzili się pracownicy szkoły. Po przemówieniach p. Urszuli Skrzypczak- dyrektor szkoły, p. Doroty Łubnickiej- Grzymały – przewodniczącej Rady Rodziców, przedstawicieli SU prowadząca p. Iwona Zasada – Trzęsiara zaprosiła do obejrzenia części artystycznej. Przygotowana została ona przez panie: Katarzynę Kruk, Agnieszkę  Kowalewską , Alinę Lewczuk oraz panów: Włodzimierza Ptaszka i Bogdana Nidzgorskiego. Uczniowie klas 2c i 6a zaprosili wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły do wysłuchania krótkiego koncertu życzeń, przygotowanego z okazji ich święta. Zaprezentowali swoje umiejętności śpiewając i recytując. Były piękne, wzruszające życzenia i zdrowy prezent – jabłko.

Agnieszka Kowalewska , Katarzyna Kruk

Scroll to Top