Tydzień nauki

W dniach 13.06.2016 – 17.06 2016 w SP1 odbył się kolejny Tydzień Nauki. Od kilku już lat uczniowie chcący uzyskać ocenę celującą przygotowują i przedstawiają prezentacje multimedialne, prowadzą przygotowane przez siebie lekcje, tworzą plakaty edukacyjne oraz biorą udział w apelach promujących różne projekty realizowane w szkole, Odbyło się w sumie 98 różnych prezentacji oraz wystawa prac uzdolnionych plastycznie dzieci. Przy czym warto tutaj zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba przygotowanych i przedstawionych prezentacji zwiększyła się trzykrotnie. Uczestnicy Szkolnego Tygodnia Nauki pokazali, że są prawdziwymi pasjonatami i wzorami do naśladowania w konsekwentnym realizowaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań.

W gronie ”szóstkowych” uczniów znaleźli się również ci, którzy przez cały rok szkolny z sukcesami walczyli w zawodach sportowych, laureaci kuratoryjnych i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych oraz chórzyści, którzy aktywnie uczestniczyli w występach chóru szkolnego. Ten rok był szczególnym dla chóru bo wokalnie uzdolnione dzieci aż dwukrotnie miały okazję wystąpić na imprezach zewnętrznych tj. w trakcie miejskich uroczystości z okazji Święta Niepodległości oraz w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Scroll to Top