Jesteśmy tacy sami

Gratulujemy naszym licznym laureatom i cieszymy się z ich sukcesu w II Mazowieckim Konkursie Literacko-Plastyczno- Filmowym „Jesteśmy Tacy Sami”.

Dnia 7 czerwca 2016r w Szkole Podstawowej Nr275 w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie II Mazowieckiego Konkursu Literacko-Plastyczno- Filmowego „Jesteśmy Tacy Sami”. Konkurs objął honorowym patronatem Mazowiecki Kurator Oświaty . W przedsięwzięciu tym wzięli udział  uczniowie z 200 placówek oświatowych z naszego województwa. Organizatorzy konkursu dla laureatów i zaproszonych gości przygotowali montaż literacko muzyczny inspirowany „Małym Księciem” Antoine’a de Saint –Exupery z przewodnim mottem: „Wszystkie drogi prowadzą do ludzi”.

Uczniowie naszej Jedyneczki odnieśli duży sukces zajmując nagradzane miejsca w następujących kategoriach konkursowych.

A oto nasi laureaci-mistrzowie pióra i kadru

Literatura:

Kategoria dzieci młodsze / klasy I-III /
Zuzanna Świtek kl 3a I miejsce
Michalina Dobek kl 3a II miejsce
Kategoria dzieci starsze
Anna Ługowska z klasy Va otrzymała wyróżnienie w kategorii twórczości literackiej.

Film:

Uczniowie klasy IVc zostali nagrodzeni III miejscem w kategorii twórcy filmu za realizację obrazu propagującego właściwe relacje oparte na szacunku i akceptacji między osobami pełnosprawnymi
i niepełnosprawnymi.

W imieniu klasy IVc gratulacje od Organizatorów i nagrodę odebrały uczennice:

Maja Polańska
Ewelina Tofel
Anna Vetulani-Rzewuska.

Specjalne podziękowania dla nauczycieli, pań: Katarzyny Kruk , Aliny Lewczuk, Iwony Skiby,
które inspirowały i wspierały twórczość swoich podopiecznych artystów w konkursowych zmaganiach.

Przewodnicząca Zespołu Integracji

Iwona Zasada- Trzęsiara

Scroll to Top