OK się opłaca

20 maja 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyła się regionalna konferencja „OK się opłaca” realizowana w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Uczestniczyli w niej nauczyciele z Piastowa, Pruszkowa, Sękocina, Żółwina, Raszyna i Warszawy.

Przybyłych gości powitała Urszula Skrzypczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie, która pełniła funkcję współgospodarza konferencji i Burmistrz Miasta Piastowa – Grzegorz Szuplewski. W pierwszej części wykład „Dlaczego OK?” przeprowadził dr Jacek Strzemieczny, Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zaprezentowany został również film dotyczący oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej. Kolejną część, o charakterze warsztatowym, a skupioną wokół strategii ok-eja, przygotowała i poprowadziła Danuta Sterna, ekspertka, która od wielu lat pomaga nauczycielom efektywnie pracować, a uczniom skuteczniej się uczyć. W trakcie przerwy kawowej można było porozmawiać z liderkami OK z piastowskiej szkoły oraz obejrzeć fragmenty nagrań ich lekcji, podczas których wykorzystywane były elementy oceniania kształtującego. W dalszej części spotkania zaprezentowano film nagrany w ramach projektu Szkoła Demokracji „OK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie”, w którym przedstawione zostały również opinie uczniów na temat wdrażanych zmian.

Ważnym punktem konferencji był panel dyskusyjny „Czy OK się opłaca?”. Poprowadziła go  Danuta Sterna. Wzięli w nim udział dyrektorzy –  Urszula Skrzypczak wraz z nauczycielami: edukacji wczesnoszkolnej – Agnieszką Mazurek, matematyki – Alicją Pałys,  języka polskiego i języka angielskiego – Iwoną Skibą  oraz Krystyna Jakubowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej – Magdaleną Wojnarowską. Panel stał się okazją do wymiany doświadczeń na temat wprowadzania i stosowania ok-eja w praktyce szkolnej oraz zaobserwowanych zmian. Uczestnicy odpowiadali m.in. na następujące pytania – „ Jak zaczynać pracę z OK w szkole, co się sprawdziło w mojej szkole?” /to było pytanie skierowane do dyrektorów/, „Co i dlaczego sprawdza mi się z OK w mojej praktyce nauczania?”, „Od czego rekomendowałabym zacząć pracę z OK w szkole?” oraz „Gdybym miała jednym zdaniem zachęcić innego nauczyciela do OK, to powiedziałabym…”  Wszyscy zgodnie stwierdzili, że ocenianie kształtujące pomaga uczniom się uczyć, wspiera ich rozwój oraz stanowi integralną część procesu edukacyjnego. OK po prostu się opłaca!

Scroll to Top