Zaczarowany wieczór

„Każda szkoła ma swoją tradycję, która scala, jednoczy, pozwala BYĆ PIĘKNIE RAZEM”

Tymi słowami, oddającymi sens Koncertu Noworocznego, powitała zebranych Gości prowadząca uroczystość p. Iwona Zasada –Trzęsiara. Jest to tradycja naszej szkolnej społeczności od lat. W roku bieżącym koncert odbył się 26 stycznia. Po raz ósmy uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście mieli okazję przeżyć piękne chwile z opowieścią i czarodziejskimi nutami.

Jak każdego roku zaszczycili nas Przyjaciele Jedyneczki:

Mme Nathalie Kounovski-Dyrektor w Instytucie Francuskim w Warszawie przy Ambasadzie Francji

Mme Marie Guyomarc’h-Asystentka Wydziału ds. edukacji przy Ambasadzie Francji

Marta Dobrzyńska-Centrum Edukacji Obywatelskiej

Ewa Borodzicz – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Konrad Rytel – Z-ca Burmistrza Miasta Piastowa

Bożena Jodczyk – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Zespół ds. Promocji Zdrowia

Izabela Siander –Przyjaciel Szkoły Działający w Organizacjach Pozarządowych

Danuta Oleś-Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Piastowie

Bolesław Kozłowski- Dyrektor Szkoły w latach 1966-1977

Filip Górski- Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Piastowa, członek Komisji Budżetu

Monika Kwatek- Radna Rady Miejskiej, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piastowie

Aneta Czyż-Radna Rady Miejskiej, członek Komisji Oświaty, Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Piastowie

Dorota Łubnicka-Grzymała- Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie

Magdalena Szlom – Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „Szansa”

Bogdan Jankowski – Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „Szansa”

Artur Moczarski – Stowarzyszenie Możesz na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży

Tomasz Krawczyński –  Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Pruszkowie

Katarzyna Wiśniewska – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie

Monika Gromadzińska-Miszczak – Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie

Wanda Przybylak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie

Wiesława Poznańska – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Piastowie

Karolina Sikorka – Dyrektor Świetlicy Socjoterapeutycznej w Piastowie

Grono Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1:  Ireneusz Wierzbowicz absolwent SP1 r. 1939r., Tadeusz Lichucki absolwent SP1, Andrzej Siedlecki – absolwent r. 1936 z żoną Krystyną, Danuta Truszkiewicz – absolwentka SP1, Jolanta Korzeniowska – absolwentka SP1 r. 1953, Mirosława Kulka – absolwentka SP1 r.1968, Janusz Płonczyński absolwent SP1 z żoną Urszulą

Krystyna Jakubowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Hanna Babikowska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie

Regina Radziszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Piastowie

Wanda Wojtczuk – Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Piastowie

Stanisław Siekierko – Dyrektor szkoły Podstawowe nr 4 w Piastowie

Justyna Zegadło – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piastowie

Elżbieta Dawidowicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Piastowie

Danuta Rusak – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie

Dariusz Grabowski

Joanna Konecka – Elektroeko

 

 

Noworoczny koncert był okazją do zaprezentowania wszechstronnych talentów naszych uczniów. Motywem przewodnim tegorocznego  była idea baśni „Pinokio” Carlo Collodiego. Autorką scenariusza jest pani Iwona Skiba, wspomagana przez panią Agnieszkę Gołdę. W roli aktorów wystąpili uczniowie klas IV c i IV b. Inscenizacja, która miała na celu pokazać przesłanie powieści Collodiego wzbogacona została pięknymi utworami muzycznymi w wykonaniu chóru i jego solistów: Helenę Rzepińską, Małgosię Majchrzak, Kasię Bryks, Olę Strzelecką, z klas szóstych. Z klas młodszych pięknie zaprezentowali się: Franek Przybyłowski, Gabrysia Guzewicz i Zuzia Kapusta. Podziwialiśmy talenty uczniów śpiewających nie tylko w języku polskim, ale także w języku włoskim i angielskim. Wszyscy zostali profesjonalnie przygotowani przez nauczyciela i dyrygenta, pana Bogdana Nidzgorskiego.

W atmosferę karnawału wprowadzili nas uzdolnieni tancerze z klas młodszych. Na uwagę zasługuje wykonanie „Tańca Marionetek” z kl. IIa pod kierownictwem  pani Agnieszki Spisackiej – Kraciuk, inscenizacja taneczna „Cyrk” klasy Id przygotowana przez panią Annę Brzezińską. Także „Taniec Pajaców” klasy IIIb  rozbudził wiele emocji, ponieważ pięknie wpisywał się w tematykę przedstawienia. Z uczniami tej klasy pracowała wychowawczyni Bożena Maroń. Wystąpili również uczniowie klasy IIId  z tańcem „Charleston”, pod kierownictwem p. Barbary Przybylskiej i klasa IIIc, prezentując „Tarantellę” przygotowaną przez p. Kamilę Lewandowską.

Nieocenioną kreatywność w opracowaniu choreografii układów zawdzięczamy p. Włodzimierzowi Ptaszkowi –nauczycielowi rytmiki.

Występy uczniów, choreografia oraz niepowtarzalna atmosfera Koncertu Noworocznego budowały wzruszenie odbiorców i podziw dla utalentowanych wykonawców. Dziękujemy za te chwile Nauczycielom i Rodzicom, niezawodnie niosącym swoją pomoc.

Mamy nadzieje, że tegoroczny  Koncert zostanie na długo w naszej pamięci.

Zapraszamy w przyszłym roku.

 

Uczniowie – artyści oraz nauczyciele pracujący z dziećmi  zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez starostę Powiatu Pruszkowskiego pana Maksyma Gołoś. Upominki i piękne słowa uznania przekazała  Pani Ewa Borodzicz. Dyrektor Szkoły Pani Urszula Skrzypczak odebrała Dyplom dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica  w Piastowie, podpisany przez Wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji P. Dorotę Żyro.

Czytamy w nim m.in.

„ Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz pracownicy Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych gratulują zaangażowania w działania podejmowane na rzecz rozwoju uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz gotowości do dzielenia się dobrymi praktykami.

Doceniając Państwa zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz otwartość w dzieleniu  się wiedzą i doświadczeniami wynikającymi z wieloletniej praktyki, życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji planów.”

Dyrektor CEO- Pani Marta Dobrzyńska przekazała Szkole podziękowania „… za wieloletnią współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej, udział  w licznych programach Szkoły Uczącej Się,  a także propagowanie idei Oceniania Kształtującego”.

Miło nam było gościć licznie zgromadzonych Przyjaciół Szkoły i odebrać wyrazy uznania.

Ewa Pulik – nauczyciel języka polskiego

Scroll to Top