OBIADY

W roku szkolnym 2022/2023 żywieniem jak i obsługą stołówki zajmować będzie się firma cateringowa „Czaplar” reprezentowana przez Rafała Czaplarskiego.

 Informacje o cenach obiadu w roku szkolnym 2022/2023

  • Komplet abonamentowy: Zupa + II danie + kompot – 13 zł brutto
  • Zupa w abonamencie – 3,5 zł brutto
  • II danie w abonamencie – 9,5 zł brutto
  • Zupa poza abonamentem – 4 zł brutto
  • II danie poza abonamentem – 10 zł brutto

INFORMACJE O ZAPISACH I ZAMAWIANIU POSIŁKÓW

Bardzo proszę o logowanie się za pomocą linku podanego na stronie szkoły do rejestrowania się do aplikacji „jem w szkole”. Po rejestracji nastąpi transfer danych, który umożliwi zalogowanie się do aplikacji. Od dnia 11.10.2022 będziemy wydawać  posiłki zamówione oraz opłacone w oparciu o listy z aplikacji „jem w szkole”. Ostatni transfer danych rodzica zostanie przeprowadzony w sobotę 9.10.2022. Od 11.10.2022 aplikacja będzie już w trybie pełnym i zamówienie posiłku będzie odbywać się z 1 dniem wyprzedzenia, co oznacza, że aby dziecko dostało posiłek w środę, trzeba zamówić posiłek w poniedziałek oraz uiścić opłatę. Przypominamy również, iż aplikacja nie działa wstecz w przyjmowaniu wpłat. Saldo osób, których dzieci jadły obiad od dnia 3.10.2022, a nie dokonały rejestracji oraz nie wniosły opłaty, zostanie obciążone kwotą wynikającą z sumy spożytych posiłków do dnia zalogowania się i opłaty w aplikacji. Odwołania za miesiąc wrzesień będą rozliczane w sposób następujący: salda rodziców, którzy we wrześniu odwołali obiady, będą zwiększone o kwotę odwołanych posiłków i rozliczone z kolejnym miesiącu, odwołania z obecnego miesiąca będą odliczać się automatycznie. Wpłaty na kolejny miesiąc muszą być dokonane z uwzględnieniem 1 dnia wyprzedzenia, najlepiej na 3 dni przed początkiem nowego miesiąca. Nieuiszczenie opłaty będzie skutkować niewydaniem posiłku do chwili uiszczenia opłaty. Dla osób, które nie zdążą z instalacją aplikacji i rejestracją w systemie, będzie możliwość zapisania swojego dziecka – w tym celu należy kontaktować się pod nr telefonu 500613898 . Wszelkie odwołania posiłków itp. są możliwe z poziomu aplikacji od dnia 11.10.2022. Odwołania sms-owe lub telefoniczne nie będą brane pod uwagę.

Nieodwołane posiłki rodzice mogą odbierać ze stołówki w godzinach 13.00-14.15.

 

Link do formularza rodziców do zapisu dzieci na obiady:

https://forms.gle/QzBbSexnNG6STyvFA

 

Jest to link aktywujący profil w aplikacji „jem w szkole”. Bardzo proszę o dokładne wypełnienie formularza, gdyż są sytuacje, gdy dziecko jest wpisane dwa razy, co skutkuje podwójnym naliczeniem kwoty za obiady i dodatkowymi utrudnieniami związanymi z dokonaniem zmian.

Informujemy, że wszystkie pytania dotyczące cateringu oraz funkcjonowania aplikacji do zamawiania obiadów w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie należy kierować do właściciela firmy cateringowej „Czaplar”-p. Rafała Czaplarskiego pod numerem telefonu: 500-613-898.

Szkoła nie jest pośrednikiem w kwestii obiadów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Rafał Czaplarski – tel. 500 613 898

MENU MARZEC 2023

Ogólne zasady i informacje dotyczące zapisywania, wydawania posiłków w szkole:

  1. Celem zapisania dziecka na żywienie w szkole w roku szkolnym 2022-2023 należy w terminie 29-31 sierpnia osobiście zapisać dziecko w sali stołówki szkolnej u osoby wyznaczonej przez właściciela firmy cateringowej. Płatności dokonujemy gotówką lub kartą, a kwota jaką należy uiścić zależy od wybranej opcji żywieniowej. Należy również dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową dziecka, która jest do pobrania na stronie szkoły. Karta zgłoszeniowa będzie zawierać niezbędne dane dotyczące dziecka zapisanego na obiady oraz informacje dotyczące RODO.
  2. W miesiącu wrześniu firma cateringowa rozpocznie wprowadzanie systemu elektronicznego ułatwiającego kontrolę nad procesem wydawania posiłków oraz wprowadzenie aplikacji dla rodziców, w której rodzic będzie mógł kontrolować bieżący jadłospis, wpłaty, odwoływać posiłki itp. Elektroniczny system wydawania posiłków oraz aplikacja dla rodziców  „jem w szkole” wymaga wysłania do operatora danych zgłoszeniowych dzieci zapisanych na obiady w celu stworzenia bazy danych odpowiednich loginów do aplikacji itp.
  3. Wydawanie posiłków odbywać się będzie w wyznaczonych przez szkolę godzinach.
  4. We wrześniu posiłki wydawane będą przy pomocy list, na których dzieci będą odhaczane przez pracownika firmy cateringowej, natomiast od października działać już będzie system czytników. Każde dziecko zapisane na posiłek będzie posiadało zakodowany breloczek/chip. Przyłożony do czytnika, wyświetli informacje osobie wydającej o rodzaju posiłku/diecie itp.
  5. Odwoływanie posiłku w miesiącu wrześniu można zgłaszać sms-owo na nr telefonu podany przy zapisie dziecka. Na obiady w kolejnych miesiącach wszystko będzie odbywało się za pomocą aplikacji. Odwołanie posiłku musi nastąpić do godziny 8, wtedy w kolejnym miesiącu koszt abonamentu będzie pomniejszony o sumę odwołań. Posiłki odwołane po godzinie 8 będą do odbioru w godzinach działania stołówki szkolnej przez rodzica, opiekuna w pojemnikach własnych lub jednorazowych, które będą dodatkowo płatne. Posiłek nie odwołany do godziny 8 lub nie odebrany w godzinach działania stołówki przepada.