OBIADY

W roku szkolnym 2023/2024 żywieniem jak i obsługą stołówki zajmować będzie się firma cateringowa „Czaplar” reprezentowana przez Rafała Czaplarskiego.

 Informacje o cenach obiadu w roku szkolnym 2023/2024

Uwaga! Nowe ceny od kwietnia 2023

 • Komplet abonamentowy: zupa + II danie + kompot – 15 zł brutto
 • Zupa w abonamencie – 3,5 zł brutto
 • II danie w abonamencie – 11,5 zł brutto
 • Komplet poza abonamentem: zupa + II danie + kompot – 16 zł brutto
 • Zupa poza abonamentem – 4 zł brutto
 • II danie poza abonamentem – 12 zł brutto

INFORMACJE O ZAPISACH I ZAMAWIANIU POSIŁKÓW

*Przyjmowanie zapisów na obiady oraz generowania loginu i hasła dla nowych osób odbywać się będzie w dniach 30-31.08.2023 oraz 04.09.2023 w sali stołówki w godzinach 9:00-13:00.

*Osoby które zgłaszają dziecko na obiady pierwszy raz, otrzymają login hasło do aplikacji JEM W SZKOLE, przez którą dokonywane będą opłaty. Rodzice otrzymają również  chip przypisany do danego dziecka, którym dziecko będzie odbijało swoją obecność na posiłku.

* Osoby, które kontynuować będą żywienie dziecka, a w zeszłym roku miały założoną aplikację JEM W SZKOLE  i zarejestrowane dziecko, nie muszą ponownie zapisywać dziecka na nowy rok szkolny. Opłacenie abonamentu w aplikacji będzie równoznaczne z zapisem dziecka.

*Aby zapisać dziecko, wymagany jest tylko nr telefonu oraz adres email, na który zostaną przesłane dane do logowania się do aplikacji.

Informujemy, że wszystkie pytania dotyczące cateringu oraz funkcjonowania aplikacji do zamawiania obiadów w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie należy kierować do właściciela firmy cateringowej „Czaplar” – p. Rafała Czaplarskiego pod numerem telefonu: 500-613-898.

Szkoła nie jest pośrednikiem w kwestii obiadów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Rafał Czaplarski – tel. 500 613 898

MENU PAŹDZIERNIK 2023

Ogólne zasady i informacje dotyczące zapisywania, wydawania posiłków w szkole:

 1. Celem zapisania dziecka na żywienie w szkole w roku szkolnym 2022-2023 należy w terminie 29-31 sierpnia osobiście zapisać dziecko w sali stołówki szkolnej u osoby wyznaczonej przez właściciela firmy cateringowej. Płatności dokonujemy gotówką lub kartą, a kwota jaką należy uiścić zależy od wybranej opcji żywieniowej. Należy również dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową dziecka, która jest do pobrania na stronie szkoły. Karta zgłoszeniowa będzie zawierać niezbędne dane dotyczące dziecka zapisanego na obiady oraz informacje dotyczące RODO.
 2. W miesiącu wrześniu firma cateringowa rozpocznie wprowadzanie systemu elektronicznego ułatwiającego kontrolę nad procesem wydawania posiłków oraz wprowadzenie aplikacji dla rodziców, w której rodzic będzie mógł kontrolować bieżący jadłospis, wpłaty, odwoływać posiłki itp. Elektroniczny system wydawania posiłków oraz aplikacja dla rodziców  „jem w szkole” wymaga wysłania do operatora danych zgłoszeniowych dzieci zapisanych na obiady w celu stworzenia bazy danych odpowiednich loginów do aplikacji itp.
 3. Wydawanie posiłków odbywać się będzie w wyznaczonych przez szkolę godzinach.
 4. We wrześniu posiłki wydawane będą przy pomocy list, na których dzieci będą odhaczane przez pracownika firmy cateringowej, natomiast od października działać już będzie system czytników. Każde dziecko zapisane na posiłek będzie posiadało zakodowany breloczek/chip. Przyłożony do czytnika, wyświetli informacje osobie wydającej o rodzaju posiłku/diecie itp.
 5. Odwoływanie posiłku w miesiącu wrześniu można zgłaszać sms-owo na nr telefonu podany przy zapisie dziecka. Na obiady w kolejnych miesiącach wszystko będzie odbywało się za pomocą aplikacji. Odwołanie posiłku musi nastąpić do godziny 8, wtedy w kolejnym miesiącu koszt abonamentu będzie pomniejszony o sumę odwołań. Posiłki odwołane po godzinie 8 będą do odbioru w godzinach działania stołówki szkolnej przez rodzica, opiekuna w pojemnikach własnych lub jednorazowych, które będą dodatkowo płatne. Posiłek nie odwołany do godziny 8 lub nie odebrany w godzinach działania stołówki przepada.