ŚWIETLICA

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W ŚWIETLICY

 1. Woźniak Dorota
 2. Niewrzędowska Agnieszka
 3. Telech Maria
 4. Furmańska Sabina
 5. Krysińska Iwona
 6. Wieliczko Justyna
 7. Sokołowski Tomasz
 8. Kapuściński Piotr
 9. Korban Radosław
 10. Frączek Mateusz
 11. Radzka-Raźny Emilia
 12. Wołosz Krystyna

Bezpośredni numer telefonu do świetlicy

22 723 77 65

AKTUALNIE W ŚWIETLICY

W świetlicy trwa projekt o kulturze  na co dzień w domu, w szkole, w teatrze… Niedawno świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Trwa też konkurs plastyczny na pracę Moja ulubiona postać z bajki, bawimy się w teatr i oglądamy Japoński Teatr Papierowy. W przyszłym tygodniu uruchamiamy kącik twórczości własnej naszych Świetliczaków. Kącik zaowocuje mini wernisażem i wystawą w czasie Szkolnych Talentów. W okresie przedświątecznym odbędą się warsztaty biżuterii z koralików i wystawa świąteczna. Dla każdego coś miłego. Zachęcamy do różnych aktywności.

NASZE PRACE

O ŚWIETLICY

Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I- III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców oraz dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii, zwolnionych z lekcji w-f – w czasie trwania tych lekcji.

Zasady organizacji świetlicy:

1) świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w godzinach 7.00 – 17.00
2) zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 26 dzieci
3) fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków materialnych szkoły oraz ze składek rodziców

Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy realizowane są w szczególności poprzez:

1) gry i zabawy ruchowe w salach, na boisku, na sali gimnastycznej lub placu zabaw
2) stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej
3) indywidualną pomoc w nauce uczniom mającym trudności szkolne
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci podczas zajęć czytelniczych, plastycznych, przy muzyce, zajęć teatralnych, zajęć edukacyjnych
5) stałą współpracę z wychowawcami klas, specjalistami oraz opiekunami dziecka.

Szczegółową organizację form pracy świetlicy zawiera regulamin opracowany przez kierownika  świetlicy lub nauczyciela pełniącego jego obowiązki.(Statut Szkoły).

Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń oraz zaświadczeń z pracy o zatrudnieniu obydwojga rodziców.

Dla dzieci  przeznaczone są  meble odpowiednie do wieku. Sale wyposażone są w gry i  zabawki, książki, materiały plastyczne i sprzęt muzyczny. Dzieci mogą odpoczywać, bawić się a także brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców.

Klasy  I–III   oprócz sali głównej ( sali nr 7 )  będą korzystały:

 • z wolnych sal lekcyjnych, w których prowadzone są zajęcia ciche, takie jak odrabianie lekcji, praca z książką, gry dydaktyczne, gry stolikowe, gry planszowe  itp.
 • do zajęć ruchowych przystosowana jest sala korektywy, w której znajduje się sprzęt sportowy i sprzęt do zajęć ruchowych, sala gimnastyczna lub mała sala gimnastyczna.

W sali głównej świetlicy, która wyposażona jest we wszystkie pomoce i materiały plastyczne a także w sprzęt audiowizualny i komputerowy, będą się odbywały wszystkie inne zajęcia a więc: edukacyjne, teatralne, plastyczne, umuzykalniające, gry i zabawy dydaktyczne, komputerowe.

Jesienią i na wiosnę dzieci mogą również spędzać czas na placu zabaw czy też na boisku szkolnym.

Bieżące potrzeby dobrowolnie doposażają rodzice dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej.

CO NOWEGO?