DYREKCJA SZKOŁY

URSZULA SKRZYPCZAK

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Sowińska-Wojtaś

Wicedyrektor Szkoły

Maria Zabierzewska

Wicedyrektor Szkoły