SZKOŁA

URSZULA SKRZYPCZAK

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Sowińska-Wojtaś

Wicedyrektor Szkoły

Iwona Krysińska

Kierownik Świetlicy

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI.

NASZE GŁÓWNE DROGOWSKAZY

DROGOWSKAZ 1
„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”(J. Korczak)

STĄD:
Szkoła musi być miejscem pełnego rozwoju każdego ucznia.

To przestrzeń zarówno dla uczniów
ze zdiagnozowanymi zdolnościami kierunkowymi,  jak i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele, specjaliści, pedagodzy specjalni pracujący w szkole, profesjonalnie
wspierają rozwój uczniów już od pierwszych lat edukacji szkolnej.

DROGOWSKAZ 2
„Nie każdy musi być matematykiem, biologiem,
inżynierem czy lekarzem

Ale każdy dla dobra swojego i innych,
musi być człowiekiem”(
W.E. Papis)

STĄD:

Szkoła powinna wspierać ucznia w osiągnięciu pozytywnej samooceny, w poczuciu własnej wartości i godności, pomagać w dążeniu do samostanowienia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

DROGOWSKAZ 3

„ Obok ciebie jest inny człowiek. Spotkaj się z nim. Akceptujemy Innego, choć jest różny, i właśnie różność, inność jest bogactwem i wartością, jest dobrem.” (R. Kapuściński)

STĄD:

Szkoła musi być miejscem gdzie uczniowie uczą się podejmowania decyzji, które nie krzywdzą
i utrwalają postawy szacunku do innych i do siebie samego.

DROGOWSKAZ 4

„Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham – ziemią i wszystkimi jej cudownościami. (Katherine Mansfield)

STĄD:

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

DROGOWSKAZ 5

„Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy
i inni mogą cieszyć się swoją pracą i być z niej dumni”. (Edwards Deming, współtwórca koncepcji „Szkół Jakości”)

STĄD:

Praca, nauka i czas spędzony w szkole jest wspólną podróżą, w czasie której cała społeczność szkolna uczy się od siebie, dba o wspólne dobro, może na siebie liczyć.

Życzylibyśmy sobie, członkom społeczności szkolnej,
by ta idea przyświecała nam wszystkim w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie

Koncepcja pracy szkoły poddana ewaluacji w roku szkolnym 2016/2017