Przetarg na ,,Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie”

Przetarg na ,,Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie”
Dokumenty dot. przetargu na ,,Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie”
Szczegółowe informacje w załączonych materiałach:BoiskoOgłoszenie o zamówieniuProjekt ZagospodarowaniaSpecyfikacja Warunków ZamówieniaStrona TytułowaSZKOLA_NR_1_PIASTOW_OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIAzał. nr 1 do SWZ formularz ofertowyzał. nr 2 do SWZ oświadczenie art. 125 ust. 1zał. nr 3 do SWZ zobowiązaniezał. nr 4 do SWZ projekt umowyzał. nr 5 do SWZ oświadczenie ws. grupy kapitałowejzał. nr 6 do SWZ wykaz_robót

zał. nr 7 do SWZ wykaz osób

zał. nr 8 do SWZ oswiadczenie z art. 117 ust. 4

zał. nr 9 do SWZ oświadczenie aktualność

pytania i wyjaśnienia 

pytania i wyjaśnienia (2a)

pytania i wyjaśnienia (3a)

pytania i wyjaśnienia (4a)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Share