TALENTY SPOŁECZNE

Rok szkolny 2022/2023

 • Udział w akcji charytatywnej „Dzień Piżamy”
 • Zbiórka na pomoc dla p. Iwony
 • Charytatywny Przejazd Rowerowy dla p. Moniki
 • Charytatywny Mecz Siatkówki
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

Rok szkolny 2021/2022

 • zbiórka ubrań i zabawek dla 8-letniej Basi
 • udział w akcji charytatywnej „Dzień Piżamy”
 • udział w akcji Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
 • udział w 2 edycji projektu UNICEF „To(działa)My”!

Rok szkolny 2020/2021

 • zbiórka nakrętek dla Barierołamacza
 • udział w projekcie UNICEF „To(działa)My”
 • zbiórka ubrań i pieniędzy dla Pogorzelców z naszej szkoły
 • udział w akcji „Moc prezentów z UNICEF”

Rok szkolny 2019/2020

 • zbiórka artykułów szkolnych  dla dzieci z Senegalu
 • zorganizowanie zbiórki rzeczy dla Stowarzyszenia na rzecz zwierząt z Pruszkowa
 • udział w akcji „Góra grosza”
 • obchody Dnia Świadomości Autyzmu
 • udział w akcji „Kolędnicy wmisyjni dzieciom w Amazonii
 • otrzymaliśmy podziękowanie za zebranie środków w ramach akcji „Uczunek wiary- rowery dla katechetów w Afryce”
 • udział w akcji”Ida świeta nie o SMS-ie lecz o kartce pamietaj”
 • udział w konkursie plastycznym „Ja i mój niepełnosprawny kolega – jesteśmy sobie potrzebni”
 • udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym kółka misyjnego PDMD i DS
 • zbiórka gier, puzzli i artykułów plastycznych dla Centrum Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych na Białorusi
 • obchody Światowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
 • zorganizowanie loteryjki mikołajkowej
 • udział w konkursie na „Grę rodzinna z surowców wtórnych”
 • obchody ” Dnia Życzliwości”
 • przygotowanie teatrzyku kukiełkowego pt. „Nie jesteś sam”
 • udział w próbie pobicia rekordu w resuscytacji krązeniowo- oddechowej
 • udział w akcji „Podziękowanie dla służby zdrowia”
 • Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przekazali zebrane w szkole gry, puzzle i artykuły plastyczne dla Centrum Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych na Białorusi
 • Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 • Kiermasz Świąteczny
 • Zbiórka – „Góra grosza”
 • Zbiórka karmy dla zwierząt i przekazanie jej do schroniska

Rok szkolny  2018/2019

 • Po raz szósty podjęcie się wyzwania koordynacji próby pobicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej – z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji na dzień 16 października „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca
 • Rekord dla Niepodległej
 • Udział w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy na budowę Domu Hospicyjnego w Zaleszanach
 • Zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska „Na Paluchu”

Rok szkolny 2017/2018

 • Udział w akcji „Zróbmy pokój” – zbiórka funduszy przeznaczonych na pomoc dla dzieci i ludzi wymagających wsparcia.
 • Po raz piąty podjęcie się wyzwania koordynacji próby pobicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej – z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji na dzień 16 października „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca
 • Kiermasz Świąteczny – świetlica
 • Otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej  Honorowe Oddawanie Krwi.
 • Podsumowanie rocznej akcji „Piastów dla Ani”
 • Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF

Rok szkolny 2016/2017

 • Udział w akcji „Uczynek wiary – rowery dla katechistów w Afryce” ( Organizacja MIVA Polska)
 • Wysłanie kartek świątecznych dla dzieci z onkologii w Lublinie -wolontariat
 • Zorganizowanie Pikniku „Piastów dla Ani” we współpracy z Miastem Piastów , Stowarzyszeniem „ Możesz”, Grupą Creative oraz Akademią Inicjatyw Młodzieżowych
 • Zorganizowanie „Loterii fantowej dla Ani” – wolontariat
 • Udział w  akcji UNICEF „Kolory Świata –  licytacja  lalek wykonanych  przez uczniów i rodziców naszej szkoły na rzecz  zakupu szczepionek dla dzieci żyjących w Angoli.
 • Po raz czwarty podjęcie się wyzwania koordynacji próby pobicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej – z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji na dzień 16 października „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca
 • Zbiórka ubrań, zabawek, kosmetyków, słodyczy dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 w Pęcherach z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF

Rok szkolny 2015/2016

 • Udział w kampanii „Światowy Dzień Żywności” – pomoc dla Ukrainy – przeprowadzenie w szkole kwesty na zakup żywności, środków higieny osobistej i czystości, leków oraz odzieży i materiałów potrzebnych do ocieplenia budynków przed zimą.
 • Po raz trzeci podjęliśmy się wyzwania koordynacji próby pobicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej – z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji na dzień 16 października „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca
 • XIII Świąteczna Aukcja Charytatywna Świetlicy Szkolnej
 • Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF

Rok szkolny 2014/2015

 • Udział w Akcji PAH „Studnia dla Sudanu – zbieranie środków na wybudowanie studni
 • Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF

Rok szkolny 2013/2014

 • Udział w akcji UNICEF „Wszystkie Kolory Świata” – zlicytowanie laleczek wykonanych przez naszych uczniów na rzecz dzieci w Czadzie
 • Otrzymanie „Certyfikatu Społecznie Zaangażowanej Placówki”.
 • Podjęcie się wyzwania koordynacji próby pobicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej – z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji na dzień 16 października „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca
 • XI Świąteczna Aukcja Charytatywna Świetlicy Szkolnej
 • Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF

Rok szkolny 2012/2013

 • Zbiórka słodyczy dla dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Piastowie
 • Udział w akcji „Dzieci chcą się uczyć. Prawo do nauki” – zbiórka funduszy na rzecz wspierania dostępu do edukacji w Afganistanie
 • Zorganizowanie przez świetlicę szkolną akcji zbierania karmy, puszek, koców i innych akcesoriów z przeznaczeniem na Schronisko dla zwierząt na „ Paluchu”.
 • Udział w  XII edycji Góry Grosza – zbiórka drobnych monet (od 1 gr. do 50 gr.),  na rzecz  pomocy dzieciom wychowującym się poza własną  rodziną
 • W porozumieniu z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kolejny rok w naszej szkole odbywały się zajęcia pod hasłem „ Ratujemy i Uczymy Ratować”. Dzieci uczyły się udzielania  pierwszej pomocy i właściwego reagowania w przypadku zagrożenia życia
 • Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz Mateusza Michalaka z których dochód przeznaczony był na  rehabilitację (klasa VIb i p. Małgorzata Karpińska)
 • X Świąteczna Aukcja Charytatywna Świetlicy Szkolnej
 • Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF