TALENTY EDUKACYJNE

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA DLA UCZNIA O STWIERDZONYCH KIERUNKOWYCH ZDOLNOŚCIACH – zasady obowiązujące w SP1

(Informator dla rodziców)

                                                                                           

 1. Koordynator zbiera informacje od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów o uczniach zdolnych z klas piątych i szóstych; analizuje  wyniki konkursów przedmiotowych, szczególnie tych kuratoryjnych i innych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

 1. W klasie 5 pod koniec pierwszego semestru lub na początku semestru drugiego koordynator rozmawia z rodzicami kandydata do programu/ programów indywidualnych. Uczeń klasy 6 może realizować do 2 programów ( jeden z przedmiotu wiodącego np. matematyki, języka, polskiego, historii i jeden z przedmiotu dodatkowego: plastyki, muzyki, techniki ), zaś uczeń klasy 7 i 8 może być objęty co najwyżej 2 programami z przedmiotów wiodących i jednym dodatkowym.

 

 1. Program indywidualny nie zastępuje treści wymaganych na danym etapie nauczania, ale jest dodatkowym działaniem, rozszerzającym te treści. Zatem uczeń realizujący program indywidualny z danego przedmiotu jest zobowiązany do zaliczenia zakresu materiału przewidzianego programem nauczania w danej klasie (obowiązują go wszystkie sprawdziany, kartkówki, prace domowe itp.) oraz dodatkowo do realizowania tego co jest zawarte w programie indywidualnym (zajęcia te odbywają się w formie spotkań indywidualnych lub grupowych wraz z innymi dziećmi realizującymi program indywidualny z danego przedmiotu – całość kończy się egzaminem).
 2. Zdany egzamin warunkuje uzyskanie odpowiedniej adnotacji na świadectwie, o realizowaniu przez ucznia programu indywidualnego. W przypadku nie zaliczonego egzaminu, wpisu na świadectwie nie ma.
 3. Realizowanie indywidualnego programu to wyróżnienie, szansa ale też i dodatkowy wysiłek. Nie należy tych zajęć traktować tak jak zajęć rozwijających, które mają charakter bardziej ogólny, uniwersalny.
 4. Rodzic/opiekun prawny, który po rozmowie ze szkolnym koordynatorem wyrazi chęć uruchomienia programu indywidualnego dla swojego dziecka powinien podjąć następujące kroki:

 

* skontaktować się z rejonową poradnią lub inną poradnią prywatną na prawach państwowej (pod nadzorem kuratorium) w celu wyznaczenia terminu badania pod kątem stwierdzenia kierunkowych zdolności z danego przedmiotu/przedmiotów.

 

* pobrać z sekretariatu szkoły lub strony internetowej SP-1 (www.sp1piastow.pl – zakładka RODZICE/POMOC P-P) wniosek o wydanie opinii szkolnej.

Wypełniony wniosek, ze wskazaniem, których nauczycieli opinia jest potrzebna, złożyć w sekretariacie szkoły. Czas oczekiwania na opinie nauczycieli wynosi minimum 7 dni.

.

* Odebrać z sekretariatu wnioskowane opinie oraz opinię dyrektora szkoły i  udać się
do poradni w wyznaczonym terminie.

 

* po badaniu w poradni i uzyskaniu opinii potwierdzającej kierunkowe zdolności dziecka złożyć w sekretariacie szkoły uzyskaną opinię wraz z podaniem do dyrektora szkoły z prośbą o objęcie dziecka programem indywidualnym  z danego przedmiotu/ przedmiotów zgodnie z treścią przedłożonej opinii z poradni. (Termin złożenia opinii wraz z wnioskiem do końca sierpnia).

 

 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu złożonego wniosku przez Radę Pedagogiczną szkoły dyrektor zezwala na indywidualny program nauki na okres do zakończenia danego roku szkolnego.

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna odpowiedzialnego za napisanie programu, przeprowadzenie zajęć oraz przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego.

SPOTKANIE Z PASJĄ

Przypominamy naszym  uczniom z klas 1-3, że nasza szkoła w celu wspierania i rozwijania pasji oraz talentów uczniów organizuje raz w miesiącu na poziomie klas spotkania uczniów pod hasłem  „Rozwijamy zdolności najmłodszych uczniów z SP1”

Poniedziałek „ Moje hobby” – ” ( każdy uczeń może zaprezentować swoje pasje, umiejętności, zainteresowania np. pokaz swojej kolekcji, gra na instrumencie, itp.)

Wtorek „ Roztańczony wtorek” – (prezentacja umiejętności tanecznych uczniów, wspólny taniec)

Czwartek „Mali artyści” – (prezentacja zdolności plastycznych uczniów kl. 1-3, wspólne wykonywanie prac).

Piątek „ Młody naukowiec” – ( wspólne wykonywanie doświadczeń)

ROK SZKOLNY 2022/2023

 • IV Turniej Szachowy: Aleksander Stacherski 2b – złoty medal, Alicja Strzelińska 4c – złoty medal, Wiktoria Wesołowska 3a – srebrny medal, Jakub Strzelczyk 4c – brązowy medal
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki: Izabela Krzemińska z kl. 8a zakwalifikowała się do etapu rejonowego
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów: Izabela Krzemińska z kl. 8a zakwalifikowała się do II etapu
 • Olimpiady OLIMPUS z matematyki: Izabela Krzemińska z kl. 8a – laureat
 • Ogólnopolski Konkurs Biologiczny Higieja: Lena Augustyńska z kl. 8d i Jan Pakuła z kl. 8d – zakwalifikowali się do II etapu
 • Powiatowy konkurs historyczno-literacki „Pierwszy dzień wolności”: Antoni Mierosławski – III miejsce
 • Międzyszkolny konkurs sudoku dla klas 2-3: Piotr Zawiślak kl. 3b – II miejsce
 • 12 Maraton Matematyczny MAT-ŁAD: Anna Stasiak kl. 4b – nagroda
 • Powiatowy konkurs literacko-plastyczny „Ocalić od zapomnienia”: Oskar Skrobot kl. 4a – III miejsce
 • Orzeł ortograficzny: Łucja Sadownik kl. 3a – tytuł laureata
 • Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych: Rafał Romaniuk kl. 3b – VIII miejsce
 • Galileo matematyka: Izabela Krzemińska kl. 8a, Alicja Strzelińska kl. 4c – laureat, Dominik Omen kl. 8a, Jakub Strzelczyk kl. 4c – wyróżnienie
 • Galileo biologia: Jakub Zalewski kl. 6b – laureat
 • Galileo przyroda: Alicja Strzelińska kl. 4c, Gabriela Kalicka 4c – laureat, Anna Stasiak kl. 4b, Julia Rokicka kl. 4b, Julia Tymińska kl. 4b, Jakub Strzelczyk kl. 4c – wyróżnienie
 • Archidiecezjalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda: Adrianna Musiałkiewicz kl. 8a, Jan Telech kl. 4c – wyróżnienie

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 • Indywidualne programy z biologii dla 2 uczniów
 • Indywidualne programy z matematyki dla 2 uczniów
 • Indywidualny program z chemii dla 1 ucznia
 • Szachy w mazowieckiej szkole: złoty medal Alicja Strzelińska, klasa 3c, srebrny medal Jakub Strzelczyk, klasa 3c i Taras Hladkyy, klasa 4b, brązowy medal Ignacy Czarnecki, klasa 2a
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MULTITEST – Michał Rzepiński kl. 8b
 • Olimpiada chemiczna: Krzysztof Pięta kl. 8a uzyskał tytuł laureata
 • Orzeł Matematyczny – laureaci: Wiktoria Wesołowska klasa 2a, Rafał Romaniuk klasa 2b, Alicja Strzelińska klasa 3c, Michał Rzepiński klasa 8b, który uzyskał najwyższe miejsce w szkole, Izabela Krzemińska klasa 7a, Łucja Ługowska klas 8a, Dominik Omen klasa 7a, Taras Hladkyy klasa 4b, Natalia Kowalewska klasa 8b
 • Orzeł Informatyczny – laureat: Oliwier Skrzypczuk 2b
 • „Galileo” geografia – Franciszek Pakuła kl. 8c – dyplom wyróżnienia
 • „Albus” matematyka – Michał Rzepiński kl. 8c – dyplom laureata, Marta Redlik kl. 8c – dyplom wyróżnienia, Aleksander Zawadzki kl. 8c – dyplom wyróżnienia
 • III Mazowiecki Turniej Szachowy MSCDN: Alicja Strzelińska 3 c- złoty medal, Wojciech Sosin 2 a – złoty medal, Miłosz Mackiewicz 3 b – srebrny medal, Taras Hladkyy 4 b – brązowy medal, Jakub Strzelczyk 3 c – brązowy medal

ROK SZKOLNY 2020/2021

 • Indywidualny program z języka polskiego dla 1 ucznia.
 • Indywidualne programy z języka angielskiego dla 4 uczniów.
 • Ogólnopolski konkurs „Multitest” z biologii: laureat – uczeń kl. 7c, Franciszek Pakuła, wyróżnienie – uczeń klasy 7b, Michał Rzepiński.
 • Ogólnopolski konkurs „Orzeł Matematyczny” sesji jesiennej 2020/21: 3. miejsce – Michał Rzepiński, 4. miejsce– Łucja Ługowska, 5. miejsce —  Julia Rokicka, Maksymilian Ochnik, Barbara Stępień, Gaja Galińska i Jan Luberski, 6. miejsce – Julia Tymińska, Katarzyna Hadała, Taras Hladky, Izabela Krzemińska, Bartosz Piotrowski, Gabriela Guzewicz, Franz Łotocki, Michał Niełaczny i Natalia Tracz; 7. miejsce – Wojciech Sosin, Alicja Strzelińska, Wojciech Kruk, Hanna Rędzińska, Bodisan Batbaatar i Izabela Narożny; 8 miejsce – Helena Nurkiewicz, Maciej Piotrowski, Mikołaj Biliński, Franciszek Dudka, Aleksander Makowski i Kacper Sokół.
 • Uczeń Michał Niełaczny z klasy 8d zakwalifikował się do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów.
 • Uczennica Natalia Tracz z klasy 8a przeszła do rejonowego etapu konkursu z j. polskiego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Indywidualne programy z języka polskiego dla 3 uczniów
 • Indywidualne programy z języka angielskiego dla 5 uczniów
 • Indywidualne programy z matematyki dla 5 uczniów
 •  IV edycja Miejskiego Dyktanda Gżegżółka: I miejsce – Barbara Gwiazda kl 8c  (kategoria klas 7 -8),  II miejsce – Franciszek Pakuła kl. 6c   (kategoria klas 4 – 6), III miejsce  Anna Romańska kl. 8b      (kategoria klas 7 – 8)
 •  I Turniej Szachowy „Szachy w mazowieckiej szkole” – III miejsce Kasjana Zarychta kl. 2b
 • Multitest z matematyki – V miejsce – Patryk Drewniak kl. 8b Dyplom laureata, nagroda książkowa,VII miejsce – Przemysław Rybkiewicz kl. 8b –  Dyplom laureata
  Wyróżnienie – Szymon Głuszak kl. 8a oraz Maksymilian Zięba kl. 8b  – Dyplom wyróżnienia
 • Olimpus z matematyki – laureatka Barbara Gwiazda kl.8c
 • Ogólnopolski test Ortograficzny – wyróżnienie : Barbara Gwiazda oraz Helena Panfil kl. 8c
 • Kuratoryjny Konkurs z Matematyki –  Szymon Głuszak kl.8a-  finalista 
 •  Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia : Michał Niełaczny z klasy 7d – dyplom laureata, Marta Redlik z klasy 6c – dyplom wyróżnienia, Zuzanna Machera z klasy 6a – dyplom wyróżnienia, Szymon Głuszak z klasy 8a – dyplom wyróżnienia, Barbara Gwiazda z klasy 8c – dyplom wyróżnienia
 • Ogólnopolski konkurs (NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ” – II miejsce Maksymilian Skiba kl. 8a
 • Ogólnopolski konkurs geograficzny EDI-PANDA : I miejsce i  Dyplom laureata Barbara Gwiazda kl.8c
  III miejsce i Dyplom laureata -Helena Panfil kl.8c , V miejsce i Dyplom laureata-Filip Papiernik kl.6c , Michał Rzepiński kl.6b , Maciej Piechociński kl.8a  oraz Oliwia Brząkała – kl.8c , VII miejsce  i Dyplom wyróżnienia- Jakub Walczak – kl.8a, IX miejsce i Dyplom wyróżnienia- Oliwia Szatkowska – kl.8c  oraz Julia Szatkowska kl.8c
 • KANGUR – międzynarodowy konkurs matematyczny – wyróżnienie:  Alicja Bogdańska klasa 7b, Szymon Głuszak klasa 8a
 • Ogólnopolski konkurs GALILEO z biologii – 8 miejsce i Dyplom laureata Franciszek Pakuła kl. 6c

ROK SZKOLNY 2018/2019

 • Indywidualne programy z matematyki dla 2 uczniów
 • Indywidualne programy z języka angielskiego dla 7 uczniów
 • Indywidualne programy z języka polskiego 3 uczniów
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Odżywiam Się Zdrowo, Jem Kolorowo” dla oddziałów przedszkolnych – I miejsce – Ryszard Zacharuk 0b, II miejsce – Liwia Walczak 0a, Jakub Pocięgiel 0a, wyróżnienie : Julia Rokicka 0a,
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Moja Ulubiona Bierka Szachowa” dla oddziałów przedszkolnych oraz klas 0 – 3 – nagroda główna w kategorii – oddział przedszkolny – Ryszard Zacharuk  0b, wyróżnienia :  Zofia Sopeła 0a, Jakub Pocięgiel 0a, Miłosz Mackiewicz 0b, nagroda główna w kategorii – klasa pierwsza – Barbara Stępień 1b, wyróżnienia :  Alicja Śliwińska 1a, Jan Szymczak 1a, Joanna Maciejasz 1a , Katarzyna Hadała 1a, Wyróżnienia w kategorii klas 3 :  Klara Bielicka 3a
 • Logopedyczny konkurs plastyczny „Trudne głoski wokół nas”- I miejsce – Julia Ciąćka kl. 1b, II miejsce – Mikołaj Ziąbski 1a, III miejsce – Barbara Stępień kl. 1b
 • Konkurs „Dzieciątka Jezus” w Parafii Św. Michała Archanioła – kolędowanie – Wyróżnienia – Maria Tomkiel kl. 2b
 • Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja Niepodległa za 20 lattytuły laureatek zdobyły Helena Panfil z kl. 7c oraz Barbara Cierpka z kl. 8a. Opowiadania dziewcząt zostały opublikowane w zbiorze wydanym przez Centrum Edukacji Ego Partum.
 • Powiatowy konkurs Literacko – Historyczny „Pierwszy Dzień Wolności” I miejsce zajęła Helena Panfil z kl. 7c, II miejsce – Maksymilian Skiba z kl. 7a, a wyróżnienie zdobyła Barbara Cierpka z kl. 8a.
 • XV Ogólnopolski Konkurs Literacki organizowany pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Roku Stanisława Moniuszki: w kategorii album-klasy IV-VI – III miejsce Natalia Kowalewska, w kategorii plakat – I miejsce Dorota Gawlik, II miejsce Antoni Budnicki,  III miejsce Oliwia Działek i Robert Parol, wyróżnienie Zofia Sadowska, w kategorii opowiadanie klasy VII-VIII i III gimnazjum – I miejsce Helena Panfil.
 • Szkolny konkurs ortograficzny „Plecak pełen ortografii” – I miejsce: Tymoteusz Koziarek 6a, II miejsce: Justyna Gągorowska 7c, III miejsce: Michał Rzepiński 5b; wyróżnienia: Franciszek Pakuła 5c, Maja Polańska 7c, Amelia Stanecka 8b.
 • Archidiecezjalny konkurs biblijny Sługi Bożego Kard. Augusta Hlondado III etapu zakwalifikowało się 2 uczniów : Michał Rzepiński kl. 5b, Franciszek Pakuła kl. 5c
 • Konkurs „Dzieciątka Jezus” w Parafii Św. Michała Archanioła – kolędowanie – wyróżnienia : Brygida Pokorska k. 7a, Zuzia Kapusta kl. 6a
 • Konkurs na najpiękniejszy pierniczek bożonarodzeniowy organizowany przez Miasto Piastów – wyróżnienie Brygida Pokorska kl. 8c
 •  Ogólnopolski Konkurs Literacki organizowanym pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty „Fantastyczny XXI wiek” Justyna Gągorowska i Natalia Żbikowska z klasy 7c zdobyły tytuły laureatek, natomiast Anna Vetulani – Rzewuska z klasy 7c oraz Barbara Cierpka i Aleksandra Ulejczyk z klasy 8a – tytuły finalistek
 • Wojewódzki konkurs literacki „Ocalić od zapomnienia”  kategoria klas 7 i 8 – I miejsce Barbara Gwiazda, a wyróżnienie Helena Panfil (uczennice z klasy klasa 7c)
 • Wojewódzki Konkurs Literacki „Nasze szczęście zależy od nas samych” – II miejsce – Barbara Gwiazda kl. 7c, III miejsce Maksymilian Skiba kl. 7a oraz Amelia Stanecka z kl. 8b
 •  Konkurs „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży ”  – I miejsce w diecezji warszawskiej i wyróżnienie w etapie ogólnopolskim Maksymilian Skiba uczeń klasy 7a
 • Archidiecezjalny Biblijny Konkurs im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda – finalista Michał Rzepiński z klasy 5b
 •  „Kangur Matematyczny” – wyróżnienia: Michał Rzepiński    kl.5b, Natalia Tracz                   kl.6a, Przemysław Rybkiewicz   kl.7b, Maksymilian Zięba  kl.7b,  Piotr Wojno   kl.7b,  Barbara Gwiazda  kl.7c
 • Asik – międzygminny konkurs matematyczny I miejsce : Michał Niełaczny  kl. 6d,          Przmysław Rybkiewicz  kl.7b , wyróżnienie – Natalia Stosio   kl.8a
 • Konkurs Logicznego Myślenia – wyróżnienia: Natalia Stosio    kl.8a,  Brygida Pokorska         kl.8c
 • Ogólnopolska  Olipmiada Zadań Logicznychtytuł laureata: Michał Niełaczny                    kl.6d
 • Maraton Matematyczny –  wyróżnienie  Natalia Stosio    kl.8a
 • Albus 2019, kategoria historia- Maksymilian Skiba kl. 7a – IV miejsce, Dyplom laureata, Nagroda książkowa, Helena Panfil k oraz Barbara Gwiazda kl. 7c –  V miejsce,  Dyplom laureata, Nagroda książkowa, Jakub Walczak kl. 7a – XIV miejsce,  Dyplom wyróżnienia.
 • GALILEO kategoria biologia – Franciszek Pakuła kl. 5c – wyróżnienie

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Indywidualne programy z matematyki dla czterech uczniów
 • Indywidualne programy z języka polskiego dla trzech uczniów
 • Troje uczniów: Przemysław Rybkiewicz z kl. VI b, Jan Gwiazda z kl. VI c oraz Natalia Stosio z kl. VII a zakwalifikowało się do II etapu kuratoryjnego konkursu z matematyki
 • Dziewięć uczennic:  Barbara Gwiazda oraz Helena Panfil z kl. VI c, Barbara Cierpka, Katarzyna Koguciuk i Emilia Olech z kl. VIIa, Zuzanna Matysiak oraz Amelia Stanecka z kl. VII b, Zuzanna Czubrychowska i Brygida Pokorska z kl. VII c zakwalifikowało się do II etapu kuratoryjnego konkursu z języka polskiego
 • V konkurs Historyczno – Literacki ” pod hasłem „Pierwszy Dzień Wolności” – I miejsce – Barbara Cierpka kl. VIIa,  III miejsce – Maksymilian Skiba kl. VIa  , wyróżnienie  Oliwia Szatkowska  kl. 6c
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki – do III etapu przeszedł Jan Gwiazda z kl. 6c
 • Uczennica Barbara Cierpka z kl. 7a zakwalifikował się do III etapu konkursu kuratoryjnego z języka polskiego
 • Ogólnopolski konkurs „Orzeł matematyczny” – wyróżnienie Jan Gwiazda kl. VIc oraz  Mateusz Rowicki kl. VIIa
 • Maraton matematyczny – klasy IV: III miejsce – Michał Rzepiński kl. IVb, wyróżnienie – Marta Redlik  kl. IVc, Kinga Korsak  kl. IVa. Klasy V:  wyróżnienie – Michalina Dobek kl. Va. Klasy VI:  I miejsce – Przemysław Rybkiewicz kl. VIb, wyróżnienie – Patryk Drewniak, Jan Wiktorzak, Maksymilian Zięba kl. VIb. Klasy VII: I miejsce – Natalia Stosio kl. VIIa
 • Międzyszkolny konkurs Sudoku – II miejsce Michał Niełaczny kl. IIId
 • Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” etap miejski : nagroda – Aleksandra Machera kl. IIIa , Łucja Ługowska kl. IVa, Maciej Koguciuk kl. IVa, wyróżnienia -Julia Rybkiewicz kl. IIa, Cyryl Łuczyński kl. IVa, Zuzanna Machera kl. IVa, Zuzanna Świtek kl. Va, Barbara Świtek kl. Va, Michalina Dobek kl. Va, Helena Panfil kl. VIc, Kacper Pokropek kl.  VIIa
 • Międzyszkolny konkurs recytatorski „W zdrowym ciele zdrowy duch” – III miejsce – Mia Makowska oraz Julia Ciąćka – oddziały przedszkolne
 • Uczeń Jan Gwiazda z klasy VIc został laureatem konkursu kuratoryjnego z matematyki
 • Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR – Michał Niełaczny kl. Vd – wynik bardzo dobry, Michał Rzepiński  kl. IVb – wyróżnienie, Marta Redlik  kl. IVc– wyróżnienie, Barbara Gwiazda kl. VIc – wyróżnienie, Jan Gwiazda VIc– wyróżnienie, Izabela Krzemińska  kl. III a
 • Międzygminny konkurs matematyczny Asik – Przemysław Rybkiewicz kl. VIb– wyróżnienie
 • Konkurs logicznego myślenia – wyróznienie :Jan Wiktorzak kl. VIb , Michał Niełaczny kl. Vd – Aleksander Makowski  kl. Vd , V miejsce ,Dyplom laureata „Mistrza Logicznego Myślenia” -Iza Krzemińska z kl. IIIa, X miejsce, Dyplom laureata – Franciszek Dudka kl. IIIc , wyróżnienie  – Monika Mazurkiewicz  kl. IIa , Bartosz Seroczyński kl. IIIc , Mikołaj Niełaczny  kl. IIId  ,Aleksandra Machera kl. IIIa, Noemi Bielawska kl. IIIa , Jan Pakuła kl. IIId , Mikołaj Gawlik  kl. III a

ROK SZKOLNY 2016/2017

 • Ogólnopolski test Ortograficzny –   Dyplom laureata IIId Franciszek Pakuła i Emilia Kozłowska

          Dyplom wyróżnienia: Maksymilian Grzymała  z klasy IIId oraz Zuzanna Machera z klasy IIIa          

 • Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”  – Nagroda główna Warszawa – Koguciuk Maciej kl. IIIa, nagroda – Machera Zuzanna kl. IIIa, Rybkiewicz Julia kl. Ia ,wyróżnienie – Machera Aleksandra kl. IIa
 • Kangur matematyczny    Wyróżnienia: Michał Rzepiński IIIb, Maksymilian Grzymała  IIId i Kaja Tarnowska IIIc
 • Ogólnopolski konkurs logicznego myślenia – Dyplom laureata: Kinga Sababady IIIb, Maksymilian Grzymała IIId, Michał Rzepiński IIIb, Marta Redlik IIId, Dominik Omen, Zuzanna Machera IIIa, Łucja Ługowska IIIa
 • Sudoku konkurs międzyszkolny –       I miejsce – Michał  Niełaczny IId, III miejsce – Michał Rzepiński IIIb
 • Maraton matematyczny   – I miejsce – Barbara Gwiazda Vc, II miejsce-Tymek Koziarek 4a, III miejsce – Przemysław Rybkiewicz V b,wyróżnienie – Natalia Tracz 4a, Natalia Stosio 6a    
 • Kuratoryjny Konkurs Matematyczny      Julia Czosnek 6b – laureat , Jan Gwiazda 5c – finalista                                                  
 • Konkurs Logicznego Myślenia   konkurs ogólnopolski – Julia Czosnek 6b – dyplom laureata, nagroda książkowa, Michał Niełaczny 4d – dyplom laureata, Natalia Stosio 6a- wyróżnienie, Przemek Rybkiewicz 5b – wyróżnienie, Kacper Pokropek 6a – wyróżnienie
 • Kangur Matematyczny konkurs międzynarodowy  – Wyróżnienia: Natalia Tracz 4a , Aleksander Makowski 4d , Barbara Gwiazda 5c, Jan Gwiazda 5c, Julia Czosnek 6b
 • ASIK  konkurs międzypowiatowy  – Barbara Gwiazda 5c -II miejsce, Julia Czosnek 6b – wyróżnienie, Natalia Stosio 6a – wyróżnienie
 • Finał Międzygminnego Konkursu „Potyczki – mitologiczne” /konkurs drużynowy – II miejsce; skład: Barbara Gwiazda 5c, Przemysław Rybkiewicz, Krzysztof Wyszyński, Mateusz Wujek 5b, Amelia Stanecka 6d/;
 • II Miejskie Dyktando „Gżegżółka” – I miejsce: Natalia Stosio 6a, III miejsce: Amelia Stanecka 6d, wyróżnienie: Natalia Grzymała 6c;

ROK SZKOLNY 2015/2016

 • Minilogia – laureaci: Jan Gwiazda IVc oraz Andrzej Gwiazda VIc
 • „Pierwszy dzień wolności” – konkurs historyczny – Aleksandra Strzelecka VIc
 • Kuratoryjny konkurs z matematyki – laureat Andrzej Gwiazda kl. VIa
 • Kuratoryjny konkurs z języka polskiego – finalistki – Cecylia Olech kl. VIa oraz   Alicja Chojnacka kl. VIa
 • Kuratoryjny konkurs miniLOGIA 14 – laureat Andrzej Gwiazda kl. VIa
 • I Miejskie Dyktando „Gżegżółka”  – I miejsce – Kacper Guzewicz VIc
 • Ogólnopolski konkurs Olimpus The Bat Kid – II miejsce i tytuł laureata -Barbara Gwiazda kl. IVc
 • Ogólnopolski konkurs OLIMPUS język angielski: Przemysław Rybkiewicz kl. IVb  VII miejsce , dyplom laureata, Ignacy Przybyłowski kl. Vb – VI miejsce – dyplom laureata, Maja Gadzalska kl. VIb – V miejsce , dyplom laureata, nagroda książkowa, Kacper Guzewicz kl. VIc oraz Zuzanna Chłosta kl. VIa  – VII miejsce , dyplom laureata, Antoni Michalski kl. VIc – VIII miejsce , dyplom laureata, Cecylia Olech kl. VIa –  IX miejsce,  dyplom laureata
 • Alfik matematyczny – wynik bardzo dobry uzyskali: Jan Gwiazda kl. 4c, Julia Czosnek kl. 5b,  Natalia Stosio kl. 5a,  Andrzej Gwiazda kl. 6a
  Dobry wynik uzyskali: Kacper Pokropek kl. 5a, Jakub Bojarowski kl. 6a,  Kacper Guzewicz kl. 6c
 • Maraton Matematyczny ( konkurs międzygminny)
  klasy 4 –  II miejsce – Rybkiewicz Przemysław , III miejsce – Zięba Maksymilian
  klasy 5-  I miejsce – Czosnek Julia , III miejsce–  Stosio Natalia
  klasy 6 – I miejsce –  Chłosta Zuzanna , II miejsce –  Guzewicz Kacper
 • Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „ORZEŁ MATEMATYCZNY” – tytuł laureata otrzymali:  Barbara Gwiazda kl. 4c, Julia Czosnek kl. 5b., Jakub Bojarowski kl. 6a Andrzej Gwiazda kl. 6a, wyróżnienia otrzymali: Przemysław Rybkiewicz kl. 4b,  Zuzanna Chłosta kl. 6a
 • Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny „Asik” – klasy IV: miejsce – Przemysław Rybkiewicz kl IVb, II miejsce – Jan Gwiazda kl. IVc, wyróżnienie – Barbara Gwiazda kl. IVc
  Klasy V: I miejsce – Julia Czosnek kl. Vb
  Klasy VI: I miejsce – Jakub Bojarowski oraz Andrzej Gwiazda kl. VIa
  II miejsce – Zuzanna Chłosta kl. VIa
 • Konkurs „Warszawska Syrenka” – nagrodzeni kl. I-III: Maciej Koguciuk IIa, Maja Krajewska IId, Michalina Dobek  IIIa, Zofia Sadowska IIIa, wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Machera  IIa, Maria Zielińska IId, Barbara Świtek  IIIa
 • Kl. IV-VI – Nagroda Warszawa– Helena Panfil kl. IVc, wyróżnienie otrzymali: Katarzyna Koguciuk Va, Jan Pawelec Va
 • Międzyszkolny Konkurs Polonistyczno- Matematyczny „Młody Omnibus”: Klasy IV – I miejsce – Barbara Gwiazda oraz Helena Panfil kl. IV  ,Klasy V – II miejsce – Natalia Stosio kl. Va oraz Julia Czosnek kl. Vb , Klasy VI – I miejsce – Andrzej Gwiazda orazCecylia Olech kl. VIa
 • Międzyszkolny konkurs językowo literacki „Obrazy słowem malowane” – II miejsce  Alicja Chojnacka kl. VIc, wyróżnienie Natalia Grzymała kl. Vc
 • Międzyszkolny konkurs recytatorski z języka angielskiego ”English Poems” – I miejsce  – Aleksandra Gołda kl. IIIc – III miejsce – Sarah Kapelanski
 • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii „JEDYNECZKA 2015” , klasy IV: I miejsce – Barbara Gwiazda kl. IVc,  II miejsce – Helena Panfil kl IVc, III miejsce -Przemysław Rybkiewicz kl. IVb, klasy V:  II miejsce – Franciszek Przybyłowski kl. Vb, III miejsce – Aleksandra Ulejczyk kl. Va, klasy VI: II miejsce – Zuzanna Chłosta  kl. VIa, III miejsce – Cecylia Olech kl. VIa
 • Międzyszkolny konkurs matematyczny SUDOKU – I miejsce – Bodisan Batbaatar kl. IIIb, II miejsce – Michał Rzepiński kl. IIb
 • Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” – Mistrz Ortografii – Franciszek Pakuła kl. IId,  III miejsce – Aleksander Makowski kl. IIId

ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Miedzynarodowy konkurs Matematyczny KANGUR – wyróżnienia: Kategoria Żaczek (klasy2):Kapusta Zuzanna, Niełaczny Michał, Urbaniak JuliaKategoria Maluch (klasy3): Gwiazda Jan
  Kategoria Maluch (klasy4): Czosnek Julia
  Kategoria Beniamin (klasy5): Guzewicz Kacper, Gwiazda Andrzej
 • Alfik matematyczny  – Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku, czyli uzyskanie ponad 85% punktów otrzymali: Julia Czosnek z klasy 4b i Marcin Przybyś z klasy 6a. Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzymał Kuba Bojarowski z klasy 5a, który zdobył ponad 80% punktów.
 •  Ogólnopolski Konkurs „LOGICZNE MYŚLENIE” – klasy 1-3 Julia Urbaniak klasa 2c (10 miejsce w kraju)- dyplom laureata, Przemysław Rybkiewicz klasa 3b (11 miejsce w kraju) – dyplom wyróżnienia
  klasy 4-6
  Andrzej Gwiazda klasa 5a (5 miejsce w kraju) – dyplom laureata, Jakub Bojarowski klasa 5a (8 miejsce w kraju) – dyplom laureata
  Kacper Olczak klasa 6a (13 miejsce w kraju) – dyplom wyróżnienia, Zuzanna Chłosta klasa 5c (13 miejsce w kraju) – dyplom wyróżnienia
  Michał Patkowski klasa 6a (13 miejsce w kraju) – dyplom wyróżnienia, Marcin Przybyś klasa 6a (14 miejsce w kraju) – dyplom wyróżnienia
  Barbara Rowińska klasa 6a (14 miejsce w kraju) – dyplom wyróżnienia, Kuba Tkaczyk klasa 6a (15 miejsce w kraju) – dyplom wyróżnienia
  Oliwia Neverovic klasa 6a (15 miejsce w kraju) – dyplom wyróżnienia
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOXKategoria Kittens: Maksymilian Skiba – laureat, Tymoteusz Sochacki – bardzo dobryBarbara Gwiazda – bardzo dobry, Helena Panfil – bardzo dobry, Anna Romańska – bardzo dobry, Zuzanna Matysiak – bardzo dobry, Maciej Piechociński – dobry, Maria Rokicka – dobrKategoria Bunnies: Kacper Guzewicz – bardzo dobry, Zuzanna Chłosta – bardzo dobry, Barbara Rowińska – bardzo dobry, Paulina Parol – dobry
 • Miedzyszkolny Konkurs Ortograficzny – Mistrz Ortografii – Tytuł Mistrza Ortografii na poziomie klas drugichI miejsce otrzymała Julia Urbaniak z kl. IIc – Tytuł Mistrza Ortografii na poziomie klas trzecich  I miejsce otrzymał Przemysław Rybkiewicz z kl. IIIb.
 • Olimpus – język angielski -Cecylia Olech kl. VaIV miejsce, Dyplom Laureata, nagroda, Zuzanna Chłosta kl.Va – V miejsce, Dyplom Laureata, nagroda książkowa, Kacper Guzewicz kl.Vc – VII miejsce ,Dyplom Laureata Antoni Dąbruś kl.VIc  – IX miejsce , Dyplom Laureata
 • Olimpus – przyroda Kacper Guzewicz  kl.Vc IX miejsce , Dyplom Laureata (przyroda)
 • Ogólnopolski test Ortograficzny dla klas II i III – Laureat – Julia Urbaniak IIc, wyróznienie Przemysław Rybkiewicz IIIb
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej – wyróżnienie Zuzanna Kapusta IIa
 • Kuratoryjny konkurs z  matematyki – w II etapie wziął udział Andrzej Gwiazda Va

ROK SZKOLNY 2013/2014

 • Kuratoryjny konkurs matematyczny – Tytuł laureata – Julia Jodczyk, Agata Koguciuk kl. VIa  Tytuł finalistki – Antonina Sochacka kl. VIa
 • Konkurs kuratoryjny języka polskiego –  Tytuł finalistki – Agata Koguciuk kl. VIa
 • X Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – I miejsce – Agata Koguciuk kl. VI a, III miejsce – Daria Kolankiewicz kl. Va
 • Konkurs matematyczny „Asik”. – Klasy IV: I miejsce – Andrzej Gwiazda kl. IVa
  Klasy V: I miejsce – Marcin Przybyś  kl. Va wyróżnienie – Kuba Tkaczyk kl. Va
  Klasy VI: I miejsce – Julia Jodczyk  kl. VIa III miejsce – Agata Koguciuk  kl. VIa
 • Konkurs  „Matematyka Innego Wymiaru”- I  miejsce w powiecie i III miejsce w województwie –  Agata Koguciuk kl. VIa, II miejsce w powiecie i IV miejsce w województwie – Antonina Sochacka kl. VIa, III miejsce w powiecie – Julia Jodczy, I miejsce w powiecie  – Zofia Ciostek kl. IVa , I  miejsce w powiecie – Marcin Przybyś kl. Va
 • Alfik matematyczny Wynik dobry i dyplom – Andrzej Gwiazda kl. IIIa i Kuba Tkaczyk kl. Va
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Wynik bardzo dobry- Jakub Bojarowski kl. IVa, Wyróżnienia: Kategoria Maluch (klasy4): Guzewicz Kacper kl. IVc,
  Gwiazda Andrzej kl. IVa, Kategoria Beniamin (klasy5): Tkaczyk Kuba kl. Va , Kategoria Beniamin (klasy6): Sochacka Antonina kl. VIa
 • Międzywojewódzki konkurs ortograficzny SWNP  „Ortografia na medal” – Tytuł finalisty – Agata Koguciuk – kl. VI a
 • Konkurs mitologiczny Olimpus Dyplom laureata – Helena Rzepińska, Kacper Guzewicz kl. IVc
 • Olimpus z  j. angielskiego Dyplom laureata – Helena Rzepińska, Kacper Guzewicz kl. IVc
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego   FOX  2014 Uczniowie klas czwartych wynik bardzo dobry  – Gwiazda Andrzej, kl. 4a,  Rzepińska Helena, kl. 4c,   wynik dobry – Gucewicz Kacper kl. 4c,  Majchrzak Małgorzata, kl. 4b, Kurzawa Alicja, kl. 4b   Zielińska Maja, kl.4b  Parol Paulina, kl. 4c
 • Konkurs Głośnego Czytania – gminny II miejsce – Cecylia Olech kl. IVc
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego   FOX  2014 Uczniowie klas trzecich –wynik bardzo dobry – Stanecka Amelia kl. IIId , Matysiak Zuzanna kl. IIId
 • Miedzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR  -wyróżnienia: Kategoria Żaczek (klasy2): Gwiazda Jan kl. IIc, Rybkiewicz Przemysław kl. IIb, Gwiazda Barbara kl. IIc
  Kategoria Maluch (klasy3): Czosnek Julia kl. IIIb

ROK SZKOLNY 2012/2013

 • Kuratoryjny Konkurs Języka Polskiego – finalistka Magdalena Skiba kl. VIc
 • XIII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Otografia na medal” – laureatka  Magdalena Skiba kl. VIc
 • Olimpus z języka angielskiego – VII miejsce, dyplom laureata- Antonina Sochacka Va, IX miejsce, dypolm laureata Julia Jodczyk kl Va
 • Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny dla Uczniów tzw „mały finał” – II miejsce Magdalena Skiba VIc
 • Warszawski IX Konkurs Krasomówczy „Oblicza szlachetności 2012 Rok Wielkich Rodaków – Bolesława Prusa i Janusza Korczaka” – III miejsce Agata Koguciuk VaK
 • Ogólnopolski Konkurs OLIMPUS z przyrody – X miejsce, dyplom laureata – antonina Sochacka Va, XI miejsce , dyplom laureata – Ewa Pływak IVb, XII miejsce , dyplom laureata – Barbara Rowinska IVa
 • Matematyczny Konkurs Asik – III miejsce Magdalena Skiba VIc, wyróznienia : Marcin Przybyś oraz Jakub Tkaczyk IVa
 • Międzynarodowy Konkurs matematyczny KANGUR – wyróznienia:   Kategoria Żaczek- Czosnek Julia, Tokarski Kamil, Chomiak Jan, Grzechnik Filip  Kategoria Maluch 1 – Guzewicz Kacper, Gwiazda Andrzej , Kategoria Beniamin 1– Jodczyk Julia, Koguciuk Agata, Pokorski Bernard
 • Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Projekcie Matematyka Innego Wymiaru – I miejsce w powiecie, III miejsce w województwie i VIII miejsce w kraju – Julia Jodczyk Va
 • „Policjanci są wsród nas” – II miejsce w powiecie – Ewa Pływak IVb,
 • Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny – II miejsce – Alicja Kurzawa IIIb, III miejsce – Kacper Szałecki IId
 • Miedzyszkolny konkurs „Opowiem ci bajkę” – I miejsce – Katarzyna Koguciuk IIa, II miejsce – Amelia Stanecka IId, III miejsce – Natalia Wojtkiewicz IIIa
 • Międzyszkolny Konkurs „Znamy nasze lektury –  I miejsce – Aleksandra  Ulejczyk IIa , III miejsce  – Alicja Chojnacka IIIc
 • Miedzyszkolny Konkurs Ortograficzny – Mistrz Ortografii – Katarzyna Bryks IIIc
 • Ogólnopolski Test Ortografii – Dyplom Eksperta Ortografii – Kacper Guzewicz IIIc, Jakub Gawędzki IIIa, Zuzanna Chłosta IIIc oraz Andrzej Gwiazda IIIa

ROK SZKOLNY 2011/2012

 • Konkurs krasomówczy (warszawski) zorganizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie II miejsce – Paweł Kucharczyk kl. VIb
 • Ogólnopolski konkurs przyrodniczy SEZAM – VI miejsce Agata Koguciuk kl. IVa, dyplom wyróżnienia
 • Międzygminny konkurs matematyczny ASIK – I miejsce Marta Markocka kl. VIb, Wyróżnienie – Barbara Szulborska kl. VIc
 • Olimpus z języka angielskiego – II miejsce – Antonina Sochacka kl.IVa – dyplom laureata, nagroda książkowa, VIII miejsce – Magdalena Skiba kl. Vc – dyplom laureata IX miejsce – Agata Koguciuk kl. IVa – dyplom laureata
 • Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”- wyróżnienia – Julia Jodczyk kl. IVa, Magdalena Skiba Vc, Zuzanna Ulatowska VIa
 • Matematyczne Mistrzostwa Polski dzieci i młodzieży, Projekt „Matematyka innego wymiaru” – I miejsce w powiecie, II województwie i 16 w kraju –Agata Koguciuk kl. IVa , III miejsce w powiecie , II w woj. i 76 w kraju – Julia Jodczyk kl. IVa

II miejsce powiat –Magdalena Skiba kl. Vc, II miejsce powiat– Adrianna Stachelska kl. Vb, III miejsce powiat – Anna Wieczorek klIVc

 • Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – wynik bardzo dobry – Andrzej Gwiazda kl. IIa, wyróżnienia– Guzewicz Kacper kl. IIc, Bojarowski Jakub kl. IIa
 • OLIMPUS – przyroda – Julia Jodczyk kl. IVa – V miejsce nagroda i dyplom laureata
 • Konkurs literacki „Po co nam książki” zorganizowany przez Muzeum Książki w Warszawie – III miejsce – Julia Nowacka kl. Va

ROK SZKOLNY 2010/2011

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX 2011” – Kategoria Dyplomu: dobry: Antonina Sochacka kl. IIa, Angelika Gosa kl. IIIa, Julia Jodczyk kl. IIIa, Agata Koguciuk kl IIIa
 • Międzynarodowy Konkurs „ Kangur Matematyczny”- wyróżnienia: Julia Gawlik kl. IVb, Joanna Sołtysiak kl. VIc, Alicja Jodczyk kl. VIa, Karolina Zimna kl, Va
 • PANDA – przyroda – Wyróżnienie Joanna Sołtysiak kl VIc
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” – Kategoria Dyplomu : dobry : Julia Gawlik kl. IVb, Filip Dawydzik kl IVc

ROK SZKOLNY 2009/2010

 • Konkurs języka angielskiego – FOX – kategoria dyplomu bardzo dobry : Julia Gawlik i Paulina Gołda kl. IIIb, kategoria dyplomu dobry : Magdalena Skiba kl. IIIc, Filip Dawydzik kl. IIIb
 • Miedzynarodowy Konkurs „ Kangur Matematyczny” – nagroda Julia Jodczyk kl. IIa Klaudia Gajowiak kl. IIb, Marcin Rybaczuk kl. IIc, Antonina Sochacka kl. IIa wyróżnienie – Magdalena Skiba kl.IIIc
 • Międzygminny konkurs matematyczny ASIK – I miejsce Łukasz Gińko kl. VIc,  Marta Markocka kl. IVb, IV miejsce Paweł Kucharczyk kl. IVb, Zuzanna Ulatowska  kl. IVa
 • „OLIMPUS” matymatyczny – V miejsce Paweł Kucharczyk kl. IVb miejsce, dyplom laureata, nagroda książkowa
 • „OLMPUS” z języka angielskiego – III miejsce Agnieszka Gińko kl. VIc ,   Łukasz Gińko kl. VIc – dyplom laureata nagroda książkowa,               V miejsce – Maciej Romański kl. VIc, dyplom laureata, nagroda książkowa,   VII miejsce – Alicja Jodczyk kl. Va, dyplom laureata,               IX miejsce -Aleksandra Bohdanowicz kl. VId i Magdalena Witak kl. VIc -dyplom  laureata
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny MIX 2010 – IV miejsce – Piotr Kucharczyk kl. VIc, dyplom laureata, VII miejsce Magdalena Witak kl. VIc dyplom laureata
 • Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – wyróżnienia Karolina Wojtkowiak kl. Va, Joanna Sołtysiak kl. Vc, Łukasz Gińko kl. VIc, Michał Ogonowski kl. VId, Magdalena Witak kl. VIc
 • „OLIMPUS” z języka angielskiego- VII miejsce. Maciej Romański kl. VIc dyplom laureata, IX miejsce -. Agnieszka Gińko kl. VIc, Sylwia Zalewska kl. IVc
 • Konkurs wiedzy o Bitwie pod Grunwaldem – dyplom laureata Cezary Jasinski kl. VId, Jakub Falski kl. VIc, Piotr Kucharczyk, dyplom wyróżnienia – Natalia Purymska kl. VIb, Łukasz Ginko kl. VIc, Jakub Kudrycki kl. VIc