PODRĘCZNIKI

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA  2022/2023

1.Mały plecak na śniadaniówkę i bidon. 

2. Piórnik z wyposażeniem:  

 • 2 ołówki HB lub 2HB w trójkątnej oprawie 
 • temperówka zamykana 
 • gumka 
 • nożyczki z zaokrąglonymi ostrzami 
 • kredki dobrze kolorujące w trójkątnej oprawie 

3. Przybory plastyczne (podpisane): 

 • duża plastelina nietoksyczna 
 • duże farby plakatowe 
 • 4 kleje w sztyfcie (duże, dobrej jakości) 
 • 3 kolorowe bloki techniczne A4 
 • 1 biały blok techniczny A4 
 • 2 kolorowe bloki rysunkowe A4  

4. Kapcie – tenisówki na białej podeszwie w podpisanym worku (do pozostawienia w szatni). 

5. Komplet ubranek na przebranie: spodnie, koszulka, bluzka, majtki i skarpetki (do pozostawienia w szatni). 

6. Pakiet „Strefa przedszkolaka”. Poziom B+. Wydawnictwo MAC. 

W skład pakietu wchodzą: 

 • karty pracy, cz. 1–4 
 • wyprawka plastyczna 
 • zeszyt „Litery i liczby” 
 • kodowanie w przedszkolu 
 • Język angielski -Tiger & Friends starter-wydawnictwo Macmillan 
 • Religia-Tak! Jezus mnie kocha-wydawnictwo Jedność 

WYKAZ WSZYSTKICH PODRĘCZNIKÓW W KLASACH 0-8 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – PODRĘCZNIKI 2022/2023

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W KLASACH 0-8 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023,KTÓRE ZAKUPUJĄ RODZICE

Oddział „0” 

Nauczanie w klasie „0” 

PAKIET ”Sfera przedszkolaka. Poziom B+”-autorzy: M. Banaś, J.Bieniek, W. Żaba-Żabińska -MAC Edukacja

 1. Karty pracy, cz. 1-4 
 2. Wyprawka plastyczna 
 3. Zeszyt „Litery i liczby” 
 4. Kodowanie w przedszkolu 

Język angielski: “Tiger& Friends”- Starter Podręcznik – Carol Road, Mark Ormerod, Anna Parr-Modrzejewska-wyd. MacMillan 

Religia: Tak! Jezus mnie kocha, ks .K. Zegan, E. Kondrak, B.Nosek-wyd. Jedność 

Klasa 1 

RELIGIA 

Poznaję Boży świat – ks. dr. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność 

Klasa 2 

RELIGIA 

Odkrywam Królestwo Boże – ks. Mielnicki, E. Kondrak-wyd. Jedność 

Klasa 3 

RELIGIA 

Poznaję Jezusa (Podręcznik plus zeszyt ćwiczeń) – ks. K.Mielnicki, E.Kondrak-wyd. Jedność-Kielce 

Klasa 4 

RELIGIA 

Zaproszeni przez Boga. Podręcznik – ks. Zbigniew Marek-wyd. WAM 

Klasa 5 

RELIGIA 

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii – ks. dr. K. Mielnicki, E. Kondrak- wyd. Jedność

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Zeszyt ćwiczeń dla V klasy Szkoły Podstawowej – ks. dr. K. Mielnicki, A. Sętorek – wyd. Jedność 

Klasa 6 

RELIGIA 

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno – podręcznik – ks. D. Mielnicki, Kondrek – wyd. Jedność

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno – ćwiczenia – ks. D. Mielnicki, Kondrek – wyd. Jedność

Klasa 7 

RELIGIA 

Szczęśliwi, którzy czynią dobro – podręcznik – ks. K. Mielnicki, E. Kondrak-wyd. Jedność (2022)

Szczęśliwi, którzy czynią dobro – ćwiczenia – ks. K. Mielnicki, E. Kondrak-wyd. Jedność (2022)

     Klasa 8 

RELIGIA 

Jezus działa i zbawia – podręcznik – ks. Z. Marek- wyd. WAM 

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie

 1. Darmowe podręczniki do klas I, II, III, IV ,V, VI, VII i VIII są własnością Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.
 2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową zgodnie z pisemnym wykazem uczniów w klasach.
 3. Przekazane przez szkołę ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.
 4. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru ćwiczeń i podręczników.
 5. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne.
 6. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia. Przez zniszczenie podręcznika rozumiemy: podręcznik zatłuszczony, zaplamiony, zalany oraz porysowany, popisany, popodkreślany, pozaznaczany i podarty.
 8. Rodzice zwracają podaną kwotę na rachunek bankowy nr: 29 1240 6380 1111 0010 7469 9040   z dopiskiem „zwrot za podręczniki ……………………………………………”. Należy podać tytuły podręczników, imię i nazwisko ucznia oraz  klasę. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły dowodu przelania środków na wyżej wymieniony rachunek. Dowody wpłaty przechowywane są w bibliotece szkolnej.
 1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia ćwiczeń rodzice zobowiązani są do ich zakupu w przeciągu tygodnia na koszt własny.
 2. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników. Uczeń odchodzi ze szkoły z zaczętą częścią ćwiczeń, kolejne części otrzymuje w nowej szkole.
 1. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) do klas I, II i III oraz podręczniki do klas starszych są wypożyczane we wrześniu.
 2. O terminach kolejnych wypożyczeń (kl. I, II i III) i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel w porozumieniu z bibliotekarzem szkolnym.
 3. Przed zwrotem podręczników do biblioteki szkolnej wychowawcy i nauczyciele przedmiotów dokonują oceny zniszczenia książek.
 4. W przypadku ustalenia zniszczeń pisemnie informują rodziców o konieczności zwrotu kosztów zgodnie z pkt 7  Regulaminu.
 5. O wyżej wymienionym fakcie informują nauczycieli biblioteki i dyrektora szkoły.
 6. Wychowawcy zobowiązani są do zwrócenia do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych przez uczniów podręczników na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Podstawa Prawna:

Art.22ak ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu z dn.30 maja 2014r. (DZ. U. poz. 811) i ust.4