PODRĘCZNIKI

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA  2023/2024

1. Mały plecak na śniadaniówkę i bidon.

2. Piórnik z wyposażeniem:

 • 3 ołówki HB lub 2HB w trójkątnej oprawie
 • temperówka zamykana
 • gumka
 • nożyczki z zaokrąglonymi ostrzami
 • kredki (minimum 12 kolorów) w trójkątnej oprawie (np. Bambino, Astra Crayola, Colorino)

3. Przybory plastyczne (podpisane):

 • duża plastelina (minimum 12 kolorów)
 • duże farby plakatowe (minimum 12 kolorów)
 • 4 kleje w sztyfcie (duże, dobrej jakości)
 • 2 kolorowe bloki techniczne A4
 • 1 biały blok techniczny A4
 • 1 kolorowe bloki rysunkowe A4

4. Kapcie – tenisówki na białej podeszwie w podpisanym worku (do pozostawienia w szatni).

5. Komplet ubranek na przebranie: spodnie, koszulka, bluzka, majtki i skarpetki (do pozostawienia w szatni).

6. Pakiet „Strefa przedszkolaka”. Poziom B+. Wydawnictwo MAC.

W skład pakietu wchodzą:

 • karty pracy, cz. 1–4
 • wyprawka plastyczna
 • zeszyt „Litery i liczby”
 • kodowanie w przedszkolu

7. Język angielski – Tiger & Friends starter – wydawnictwo Macmillan

8. Religia – Tak! Jezus mnie kocha – wydawnictwo Jedność

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII W KLASACH 0-8 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 , KTÓRE ZAKUPUJĄ RODZICE

Oddziały przedszkolne

Tak! Jezus mnie kocha, ks. K. Zegan, E. Kondrak, D.Kurpiński – wyd. Jedność

Klasa 1

Poznaję Boży świat – ks.  K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność

Klasa2

Odkrywam Królestwo Boże – ks. Mielnicki, E. Kondrak – wyd. Jedność

Klasa 3

Poznaję Jezusa (Podręcznik plus zeszyt ćwiczeń) – ks. K. Mielnicki, E. Kondrak – wyd. Jedność-Kielce

Klasa 4

Odkrywam życie z Jezusem – ks.  K.Mielnicki, E. Kondrak-wyd. Jedność

Klasa 5

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii – ks.  K. Mielnicki, E. Kondrak- wyd. Jedność

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Zeszyt ćwiczeń dla V klasy Szkoły Podstawowej – ks. K. Mielnicki, A. Sętorek-wyd. Jedność

Klasa 6

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno-podręcznik – ks. D. Mielnicki, Kondrek – wyd. Jedność

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno-ćwiczenia – ks. D. Mielnicki, Kondrek – wyd. Jedność

Klasa 7

Szczęśliwi, którzy czynią dobro-podręcznik – ks. K. Mielnicki, E. Kondrak-wyd. Jedność

Szczęśliwi, którzy czynią dobro-ćwiczenia – ks. K. Mielnicki, E. Kondrak-wyd. Jedność

Klasa 8

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość – ks. dr. K. Mielnicki, E. Kondrak wyd. Jedność

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie

 1. Darmowe podręczniki do klas I, II, III, IV ,V, VI, VII i VIII są własnością Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.
 2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową zgodnie z pisemnym wykazem uczniów w klasach.
 3. Przekazane przez szkołę ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.
 4. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru ćwiczeń i podręczników.
 5. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne.
 6. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia. Przez zniszczenie podręcznika rozumiemy: podręcznik zatłuszczony, zaplamiony, zalany oraz porysowany, popisany, popodkreślany, pozaznaczany i podarty.
 8. Rodzice zwracają podaną kwotę na rachunek bankowy nr: 29 1240 6380 1111 0010 7469 9040   z dopiskiem „zwrot za podręczniki ……………………………………………”. Należy podać tytuły podręczników, imię i nazwisko ucznia oraz  klasę. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły dowodu przelania środków na wyżej wymieniony rachunek. Dowody wpłaty przechowywane są w bibliotece szkolnej.
 1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia ćwiczeń rodzice zobowiązani są do ich zakupu w przeciągu tygodnia na koszt własny.
 2. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników. Uczeń odchodzi ze szkoły z zaczętą częścią ćwiczeń, kolejne części otrzymuje w nowej szkole.
 1. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) do klas I, II i III oraz podręczniki do klas starszych są wypożyczane we wrześniu.
 2. O terminach kolejnych wypożyczeń (kl. I, II i III) i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel w porozumieniu z bibliotekarzem szkolnym.
 3. Przed zwrotem podręczników do biblioteki szkolnej wychowawcy i nauczyciele przedmiotów dokonują oceny zniszczenia książek.
 4. W przypadku ustalenia zniszczeń pisemnie informują rodziców o konieczności zwrotu kosztów zgodnie z pkt 7  Regulaminu.
 5. O wyżej wymienionym fakcie informują nauczycieli biblioteki i dyrektora szkoły.
 6. Wychowawcy zobowiązani są do zwrócenia do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych przez uczniów podręczników na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Podstawa Prawna:

Art.22ak ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu z dn.30 maja 2014r. (DZ. U. poz. 811) i ust.4