NAUCZYCIELE

Sylwia Brzezińska

SPECJALISTA

psycholog

BEATA CZAJA-GÓROWSKA

nauczyciel biologii i przyrody

AGNIESZKA DOŁOWA

Wychowawca klasy 4a

nauczyciel języka francuskiego

Ewelina Grudzińska

nauczyciel wspierający

Anna Jagiełło

nauczyciel języka francuskiego

MAKSYM JASKÓLSKI

Wychowawca klasy 4c

nauczyciel informatyki

JOANNA KALWAJTYS-CHŁOSTA

nauczyciel języka angielskiego

Eliza Kamola-Gajek

nauczyciel muzyki

ANNA LEDZION-BRONISZEWSKA

nauczyciel wspierający, doradca zawodowy

ADRIANNA MELANIUK

nauczyciel języka angielskiego

Justyna Nowakowska

specjalista

psycholog

ANNA PRZYBYSZ

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

Emilia Radzka-Raźny

nauczyciel wspierający

JOANNA SADUREK

wychowawca oddziału przedszkolnego 0a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Tomasz Sokołowski

nauczyciel etyki

SYLWIA SZWATOŃSKA

nauczyciel wspierający

Agata Traczyk

nauczyciel chemii, biologii i przyrody

SYLWIA WAWRZYŃSKA

specjalista

terapeuta korekcyjno-kompensacyjny

KRYSTYNA WOŁOSZ

wychowawca oddziału przedszkolnego 0b

MARTA BLOCH

nauczyciel religii i techniki

ALEKSANDRA BUCHTA-GALIŃSKA

wychowawca klasy 1c

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspierający, doradca zawodowy

MAŁGORZATA DUDYŚ

WYCHOWAWCA KLASY 3A

nauczyciel WOS

ks. Rafał Główczyński

nauczyciel religii

Anna Kowalczyk

nauczyciel języka polskiego

IWONA KRYSIŃSKA

WYCHOWAWCA KLASY 3b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

AGNIESZKA KOWALEWSKA

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ALINA LEWCZUK

nauczyciel wspierający

Aleksandra Michalska

WYCHOWAWCA KLASY 7A

nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Niewrzędowska

nauczyciel geografii, wychowawca świetlicy

MARIA OSIŃSKA

wychowawca klasy 8C

nauczyciel języka angielskiego i historii

RENATA PIETRZAK

WYCHOWAWCA KLASY 6A

nauczyciel matematyki

LIDIA SILSKA

SPECJALISTA

terapeuta SI

KATARZYNA SOWIŃSKA-WOJTAŚ

WICEDYREKTOR SZKOŁY

nauczyciel plastyki

URSZULA SKRZYPCZAK

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Tarabasz

Nauczyciel Bibliotekarz

JUSTYNA WIELICZKO

wychowawca klasy 2c

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

MARIA ZABIERZEWSKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY

pedagog specjalny

ANNA BRATKOWSKA-Malinkiewicz

nauczyciel języka angielskiego

SABINA FURMAŃSKA

Specjalista

terapeuta korekcyjno-kompensacyjny, wychowawca świetlicy

MATEUSZ FRĄCZEK

nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Bylińska-Horbot

wychowawca klasy 8A

nauczyciel języka polskiego

PIOTR KAPUŚCIŃSKI

WYCHOWAWCA KLASY 5b

nauczyciel wychowania fizycznego

RADOSŁAW KORBAN

WYCHOWAWCA KLASY 6B

nauczyciel wychowania fizycznego

BOŻENA MAROŃ

WYCHOWAWCA KLASY 2B

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Motowska

wychowawca oddziału przedszkolnego 0a

MAŁGORZATA NAGÓRSKA

SPECJALISTA

pedagog

KAROLINA OSIŃSKA

wychowawca klasy 8b

nauczyciel fizyki

MONIKA RUN

WYCHOWAWCA KLASY 5a

nauczyciel matematyki

Iwona Skiba

wychowawca klasy 8d

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

MARTA SZYMANIAK

wychowawca klasy 4b

nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa

Maria Telech

nauczyciel wspierający, wychowawca świetlicy

ELŻBIETA URBANIAK

WYCHOWAWCA KLASY 1b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ANETA WĄSOWSKA

WYCHOWAWCA KLASY 1A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

DOROTA WOŹNIAK

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY