NAUCZYCIELE

Adamczyk Elżbieta

nauczyciel religii

MARTA BLOCH

nauczyciel religii i techniki

BEATA CZAJA-GÓROWSKA

nauczyciel biologii, przyrody i chemii

MATEUSZ FRĄCZEK

WYCHOWAWCA KLASY 7 B

nauczyciel wychowania fizycznego

KATARZYNA GRABOWSKA

nauczyciel matematyki

MAKSYM JASKÓLSKI

nauczyciel informatyki

PIOTR KAPUŚCIŃSKI

WYCHOWAWCA KLASY 8 D

nauczyciel wychowania fizycznego

AGNIESZKA KOWALEWSKA

WYCHOWAWCA KLASY 3 A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

MAGDALENA KORDACZUK

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Magdalena Kulik

wychowawca świetlicy

BOŻENA MAROŃ

WYCHOWAWCA KLASY 3 B

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ADRIANNA MELANIUK

nauczyciel języka angielskiego

ANNA MALINKIEWICZ-BRATKOWSKA

nauczyciel języka angielskiego

KAROLINA OSIŃSKA

wychowawca klasy 8 A

nauczyciel fizyki

MAŁGORZATA PIECHUTA

SPECJALISTA

logopeda

BEATA PIOTROWSKA

wychowawca klasy 7 C

nauczyciel informatyki

Magdalena Ulman-Soczko

nauczyciel wspierający w klasie 3 A

LIDIA SILSKA

SPECJALISTA

terapeuta SI

KATARZYNA SOWIŃSKA-WOJTAŚ

WICEDYREKTOR SZKOŁY

nauczyciel plastyki

Magdalena Tarabasz

Nauczyciel Bibliotekarz

SYLWIA WAWRZYŃSKA

specjalista

terapeuta korekcyjno-kompensacyjny

MARZENA WASZCZAK

wychowawca świetlicy

nauczyciel religii

ANNA BRZEZIŃSKA

Wychowawca klasy 1 a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sylwia Brzezińska

SPECJALISTA

psycholog

AGNIESZKA DOŁOWA

nauczyciel języka francuskiego

SABINA FURMAŃSKA

Terapeuta korekcyjno-kompensacyjny

nauczyciel języka polskiego

Magdalena Horbot

wychowawca klasy 6 a

nauczyciel języka polskiego

WANDA KALIŚCIAK

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

logopeda

IWONA KRYSIŃSKA

WYCHOWAWCA KLASY 1 b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ANNA LEDZION-BRONISZEWSKA

nauczyciel wspierający, doradztwo zawodowe

Aleksandra Michalska

nauczyciel języka polskiego

Tatiana Małek

wychowawca klasy 4a

nauczyciel języka polskiego

MAŁGORZATA NAGÓRSKA

SPECJALISTA

pedagog

AGNIESZKA OPIATOWSKA

WYCHOWAWCA KLASY 6 B

nauczyciel wspierający w klasie 6 B i doradztwo zawodowe

ANNA PRZYBYSZ

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

Joanna Regner-Janiszewska

nauczyciel wspierający w kl. 4 A

Emilia Radzka-Raźny

SPECJALISTA

terapeuta SI, nauczyciel wspierający

URSZULA SKRZYPCZAK

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Spisacka-Kraciuk

nauczyciel języka francuskiego

KATARZYNA TOMCZYK

wychowawca klasy 5 a

nauczyciel wspierający w klasie 5a

ANETA WĄSOWSKA

WYCHOWAWCA KLASY I A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

KRYSTYNA WOŁOSZ

wychowawca świetlicy

MARIA ZIELIŃSKA

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

MARIA ZABIERZEWSKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY

pedagog specjalny

ALEKSANDRA BUCHTA-GALIŃSKA

wychowawca klasy 2 c

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

KAROLINA CHRUSTOWIECKA

wychowawca klasy 6 d

nauczyciel geografii

MAŁGORZATA DUDYŚ

WYCHOWAWCA KLASY 0A

nauczyciel WOS

KATARZYNA GARDYNIK

SPECJALISTA

rewalidator

JANECKI ARTUR

nauczyciel chemii

JOANNA KALWAJTYS-CHŁOSTA

WYCHOWAWCA KLASY 8 B

nauczyciel języka angielskiego

SYLWIA KIELAN

nauczyciel wspierający w klasie 1A

RADOSŁAW KORBAN

WYCHOWAWCA KLASY 4 B

nauczyciel wychowania fizycznego

ALINA LEWCZUK

nauczyciel wspierający w klasie 8 A

KLAUDIA MOJSA

nauczyciel wspierający w kl. 7 c

Mateusz Mularczyk

nauczyciel muzyki

MARIA OSIŃSKA

wychowawca klasy 6 C

nauczyciel języka angielskiego, historii, wos-u

Marta Podjasek

wychowawca oddziału przedszkolnego 0 b

RENATA PIETRZAK

nauczyciel matematyki

MONIKA RUN

WYCHOWAWCA KLASY 8 C

nauczyciel matematyki

JOANNA SADUREK

wychowawca klasy 0a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ALDONA SKŁADANIEC

nauczyciel języka francuskiego i plastyki

MARTA SZYMANIAK

wychowca klasy 7 a

nauczyciel historii

ELŻBIETA URBANIAK

WYCHOWAWCA KLASY 2 b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

DOROTA WOŹNIAK

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

JUSTYNA WIELICZKO

wychowawca oddziału przedszkolnego 0 a