UBEZPIECZENIE

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców rekomenduje ubezpieczenie uczniów w  TUZ BEZPIECZNA NAUKA.

W proponowanym wariancie za 50 złotych suma ubezpieczenia to 36000zł.

Polisa NNW Bezpieczna Nauka działa od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 24h/dobę w Polsce i za granicą, w szkole i poza szkołą.

Wpłaty należy dokonać na konto nr: 55 1160 2202 0000 0002 2040 7094 do 25 października.

W tytule przelewu proszę napisać: Imię i Nazwisko Ucznia, Data urodzenia Ucznia i klasa.

 

Numer polisy szkolnej: 0026084

DO POBRANIA:

OWU Bezpieczna Nauka TUZ TUW

Postanowienia dodatkowe Oferta szkolna 2022-2023