RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA

Magdalena Wdowińska-Schabek

magda.wdowinska89@gmail.com

wiceprzewodnicząca

Angelika Dalecka

angelika.dalecka@wp.pl

Sekretarz

Aleksandra Maciejasz

aamaciejasz@gmail.com

Skarbnik

Adrianna Piotrkowicz

a.m.piotrkowicz@wp.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Aleksandra Omen

Agata Wesołowska

Agnieszka Bronowska

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

Iwona Krawczyk

Elżbieta Błaszak

UCHWAŁY I MATERIAŁY DO POBRANIA:

ROK SZKOLNY 2022/2023

Uchwała nr 1/2022/2023
Uchwała nr 2/2022/2023
Uchwała nr 3/2022/2023
Uchwała nr 4/2022/2023
Uchwała nr 5/2022/2023
Uchwała nr 6/2022/2023
Uchwała nr 7/2022/2023
Uchwała nr 8/2022/2023
Sprawozdanie
Preliminarz 2022-2023

ROK SZKOLNY 2021/2022

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Uchwała nr 8
Uchwała nr 9
Uchwała nr 10
Uchwała nr 11
Uchwała nr 12
Uchwała nr 13
Uchwała nr 14
Wydatki 
Sprawozdanie RR

ROK SZKOLNY 2020/2021

Uchwała nr 1 RR w sprawie wyboru uzupełniającego do składu Prezydium RR
Uchwała nr 5 RR w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego

Uchwała nr 6 RR w sprawie organizowania płatnych konkursów
Uchwała nr 7 RR w sprawie działania ZHP

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Wniosek o dofinansowanie wycieczek – szablon
Zał. nr 1. – regulamin dofinansowania wyjazdów
Zasady udzielania wsparcia finansowego na konkursy
Regulamin Rady Rodziców
Preliminarz Rady Rodziców 2018-2019
Protokół z zebrania Rady Rodziców SP 1 w Piastowie z dnia 17.09.2018 r.
Uchwała w sprawie wyboru składu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej
Uchwała w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
Uchwała w sprawie organizacji płatnych konkursów

ROK SZKOLNY 2017/2018

Sprawozdanie z działalności za rok szkolny 2017/2018
Regulamin dofinansowania wyjazdów ze środków Rady Rodziców
Plan pracy Rady Rodziców 2017/2018
Preliminarz
Rozliczenie finansów Rady Rodziców SP1 – stan na 31 czerwca 2018, preliminarz
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2018 r
Protokół z zebrania Rady Rodziców SP1 w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2018
Protokół z zebrania Rady Rodziców SP1 w Piastowie z dnia 6 lutego 2018
Protokół z zebrania Rady Rodziców SP1 w Piastowie z dnia 14 listopada 2017
Protokół z zebrania Rady Rodziców SP1 w Piastowie z dnia 20 września 2017
Uchwała nr 1 z 2017r
Uchwała nr 2 z 2017r
Uchwała nr 3 z 2017r
Uchwała nr 4 z 2017r
Uchwała nr 5 z 2017r

OFICJALNY E-MAIL RADY RODZICÓW:

Rada.rodzicow@sp1piast.pl

 

KONTO BANKOWE DO WPŁAT:
07 1050 1924 1000 0097 6558 0536

Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę!