Wyniki konkursu „Po nitce do książki”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci biblioteka szkolna zorganizowała konkurs „Po nitce do książki”, skierowany do uczniów klas 1-8. Zadaniem uczestników było wykonanie podobizny bohatera lub charakterystycznego przedmiotu z wybranej książki dla dzieci. Do przygotowania pracy należało wykorzystać włóczki, sznurki, nici, tasiemki lub mulinę. Zgodnie z regulaminem praca mogła mieć formę płaską (wyklejanka, wyszywanka) lub formę przestrzenną wykonaną na szydełku, na drutach lub metodą makramy.

Ocenie podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania oraz wysiłek włożony w wykonanie pracy.

Prace prezentowały bardzo wysoki poziom umiejętności uczestników, a każda z nich miała niepowtarzalny charakter. Jury oceniło prace w dwóch kategoriach i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria: praca płaska

I miejsce – Kacper Górski kl. 5a

II miejsce ex aequo – Bartosz Rossa kl. 3a, Helena Kłopotowska kl. 1b

wyróżnienie – Julia Kujawa kl. 4a

Kategoria: praca przestrzenna

I miejsce – Anna Stasiak kl. 5b

II miejsce – Aleksandra Rokicka kl. 2b

III miejsce – Marzena Mazurkiewicz kl. 5b

wyróżnienia – Kamila Matecka kl. 5b, Julia Rokicka kl. 5b, Aleksander Kubiński kl. 4a

Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i gratulujemy umiejętności!

Magdalena Tarabasz

Scroll to Top