Dyżur wakacyjny

Uprzejmie informujemy, że została ustalona przerwa w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Piastów w okresie
wakacyjnym w roku szkolnym 2023/2024. Zgodnie z decyzją Miasta Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica będzie pełniła dyżur wakacyjny w okresie od 1 do 12 lipca 2024 r.

Harmonogram zgłoszenia na dyżur:
15-30 kwietnia 2024 r. – składanie wniosków do wybranej/wybranych szkół (dziecko może być zgłoszone do kilku dyżurujących szkół w zależności od potrzeb rodziców).
13 maja 2024 r. – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych na dyżur.
13-20 maja 2024 r. – uiszczanie opłat za opiekę i wyżywienie w wybranej/wybranych szkołach.
29 maja 2024 r. – ogłoszenie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.
Wszystkie zasady dyżurów wakacyjnych zostały określone w Zarządzeniu Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 13 stycznia 2022 r.

Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Scroll to Top