Samorząd to MY! – projekt grantowy

Samorząd Uczniowski naszej szkoły otrzymał dofinansowanie  w ramach programu grantowego Szkoły Demokracji w roku szkolnym 2022/2023. Celem programu jest wsparcie nauczycieli i opiekunów samorządów uczniowskich w działaniach włączających w życie szkoły wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów-uchodźców z Ukrainy, poprzez budowanie poczucia przynależności i więzi ze społecznością szkolną, wspieranie relacji koleżeńskiej między uczniami, zaangażowania na rzecz szkoły.

W ramach zaplanowanego działania  w projekcie podejmiemy się dwóch aktywności:

– organizowanie tanecznych długich przerw. Uczniowie ze wszystkich klas mają możliwość wspólnego zatańczenia  np. belgijki

– stworzenie przestrzeni, w której uczniowie mogą zjeść drugie śniadanie, wspólnie posiedzieć i porozmawiać.

Zaplanowane działania przeznaczone są dla całej społeczności szkolnej. Naszym wspólnym zadaniem jest zapewnienie wszystkim uczniom jak najlepszej integracji. Oba elementy projektu dają uczniom możliwość odłożenia telefonów komórkowych i zastąpienia ich budowaniem relacji z rówieśnikami. Poza niezwykle ważnym aspektem społecznym istotne też jest popularyzowanie aktywności fizycznej.

Podjęte działania zostaną podsumowane w czerwcu 2023 r.

Marta Szymaniak

Scroll to Top