Obchody Tygodnia Świadomości Dysleksji

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywały się w dniach 3-9 października pod hasłem „Przełamujemy bariery”.

Dzień 8 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, był szczególnie wyróżniony jako Dzień Świadomości Dysleksji. W naszej szkole również jak co roku obchodziliśmy to wydarzenie. Na zajęciach terapii pedagogicznej, przez niektórych zwanych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, czy też reedukacją mówiliśmy o sławnych dyslektykach do grona których zaliczali się m.in.:  Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Adam Mickiewicz, Walt Disney, Hans Christian Andersen, a potem uczniowie rozwiązywali zagadki z quizu „Zgadnij kto to?” Dzieci z zerówki słuchały baśni Andersena i kolorowały ilustracje baśni. Na holu naszej szkoły wisi również gazetka poświęcona obchodom Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Natomiast nauczyciele wychowawcy klas 0-8 przeprowadzili zajęcia wychowawcze poświęcone przełamywaniu barier wykorzystując specjalnie przygotowane na tę okazję autorskie scenariusze, których punktem wyjścia były bajki terapeutyczne, w których poruszane były treści związane z różnego rodzaju trudnościami doświadczanymi przez osoby niepełnosprawne. Włączyliśmy się również aktywnie w  obchody Nocy Bibliotek, podczas których niektóre spośród osób z dysleksją podjęły próby pisarskie przy tworzeniu wierszy.

Sabina Furmańska i Sylwia Wawrzyńska – terapeutki pedagogiczne

Scroll to Top