List MEiN i życzenia od władz Miasta

Zapraszamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.

W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN związane z nowoczesną edukacją oraz zmianami, które pojawią się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wyraził także wdzięczność nauczycielom za wzorową postawę oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.

LIST MEiN 2022/2023

Życzenia dla nauczycieli, pracowników i uczniów Jedyneczki przesłał również Burmistrz Miasta Piastowa – Życzenia na nowy rok szkolny

Scroll to Top