Program Open World

Program Open World został założony przez Kongres Stanów Zjednoczonych i jest prowadzony przez Biuro Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa (Open World Leadership Center) i realizowany przez American Councils for International Education. 

Jego celem jest rozwijanie wzajemnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz wymiana pomysłów i wiedzy z osobami, które wykonują ten sam zawód w Stanach Zjednoczonych.

W tym roku do udziału w programie po raz pierwszy została zaproszona Polska. 10 sierpnia 2022 roku trzy delegacje z naszego kraju rozpoczęły dziesięciodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych skupioną wokół następujących obszarów tematycznych: integracja uchodźców i przesiedleńców, zdrowie psychiczne i doradztwo oraz nauka języka polskiego jako drugiego. Wśród uczestników programu znalazła się p. Iwona Skiba – nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.

Pierwsze dwa dni delegaci spędzili w Waszyngtonie, a następnie udali się do lokalnych społeczności związanych z reprezentowanym obszarem tematycznym. P. Skiba uczestniczyła w spotkaniach i szkoleniach w Albany, w stanie Nowy Jork. Miała okazję poznać amerykański system edukacji i pomocy uchodźcom. Odwiedziła m.in. Hudson Valley Community College, College of St. Rose, Albany International Center School i Rockefeller College at SUNY Albany. 

Nawiązanie współpracy z amerykańskimi edukatorami i poznanie metod pracy z uczniami cudzoziemskimi to cenne doświadczenie. Zdobyta wiedza z pewnością zostanie wykorzystana do pracy w szkole z uczniami z doświadczeniem migracji.

Scroll to Top