Dofinansowanie na remont infrastruktury sportowej SP 1

1 sierpnia 2022 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbietą Lanc i Dyrektorem Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mirosławem Krusiewiczem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Remont przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie – Etap I”. Dofinansowanie w wysokości 298 687,00 zł zostało pozyskane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.  Całkowita wartość zadania wynosi 398 248,00 zł. Termin realizacji zadania przewidziano do 31 grudnia 2022 r.

Na terenie objętym zakresem planowanych w ramach zadania robót znajduje się kompleks boisk, na który składa się:

– boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni całkowitej 2.205,18 [m2];
– bieżnia lekkoatletyczna nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1.633,59 [m2];
– skocznia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 132,12 [m2].

W ramach etapu I przewidziano następujące roboty:

– Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – obejmują m.in. trwałą likwidację zniszczonej nawierzchni poliuretanowej i sztucznej trawy oraz elementów takich jak: siatka (piłkochwytu), bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki.
– Wykonanie podbudowy i nawierzchni (w zakresie wykonania warstwy podkładowej i nośnej) boiska wielofunkcyjnego – przewiduje się wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej warstwy podbudowy: warstwę wyrównującą, podkładową i poliuretanową warstwę nośną.

Dzięki przeprowadzeniu remontu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie w zakresie etapie I możliwa będzie realizacja etapu II (końcowego – położenie nawierzchni polipropylenowej oraz wyposażenia obiektu w urządzenia sportowe), dzięki któremu obiekt stanie się bezpieczny i funkcjonalny.

Źródło: https://www.piastow.pl/aktualnosci-specjalne-slider/dofinansowanie-na-remont-infrastruktury-sportowej-sp-1#content

Scroll to Top