Konferencja Sprawdzonych Praktyk Klubu SUS

W dniach 2-4 czerwca odbyła się konferencja dla nauczycieli i nauczycielek ze szkół, które w roku szkolnym 2021/2022 angażowały się w działania programu “Szkoła ucząca się” – Klub lub Laboratorium szkół uczących się.  W trakcie tej konferencji nasze nauczycielki-liderki Iwona Skiba i Maria Osińska przeprowadziły warsztaty dotyczące pracy metodą Myślącej klasy.

O tym, jak zaprezentowały się nasze panie, najlepiej świadczy wiadomość przesłana do szkoły przez koordynatorów wydarzenia:

„Ogromnie cieszymy się, że możliwe było spotkanie w tak licznym i świetnym gronie liderek i liderów szkół zrzeszonych w Klubie i Laboratorium SUS i dziękujemy za umożliwienie udziału Marii Osińskiej, Aleksandry Michalskiej i Iwony Skiby, których wkład w wydarzenie  był cenny i znaczący. Warsztaty na temat metody myślącej klasy były przygotowane i przeprowadzone z pełnym profesjonalizmem, a przedstawione praktyki sprawdzone w Waszej szkole spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem. Znalazło to także odzwierciedlenie w wynikach ankiety ewaluacyjnej (ocena 4,75w pięciopunktowej skali). Spodziewam się, że w wielu szkołach klubowych uczniowie będą mieli okazję niedługo spróbować tego rodzaju pracy zespołowej”.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją i zdjęciami z konferencji: https://sus.ceo.org.pl/aktualnosci/konferencja-marzen/

 

Scroll to Top