Projekt „Piękna nasza Polska cała”

Dzieci z oddziału przedszkolnego 0a w roku szkolnym 2021/2022 realizują zadania z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwianie ich na piękno Polski i jej tradycje.
W minionym tygodniu tematy zajęć poświęcone były szczególnie Polsce i jej historii, ze względu na obchodzone niedawno święta majowe. Dzieci m.in. poznały symbole narodowe, znaczenie świąt majowych, legendę o powstaniu Gniezna, o Warszawskiej Syrence, zapoznały się z piosenką „Piękna Nasza Polska cała”, zaśpiewały hymn i wykonały liczne prace plastyczne. Oczywiście nie mogło zabraknąć poznania historii i herbu naszego miasta Piastowa.
Zapraszamy do wysłuchania recytacji wiersza pt. „Moja Polska” w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego 0a.
Joanna Sadurek
Scroll to Top