Projekt BAKCYL

W dniach 5-11 kwietnia 2022 uczniowie klas VI- VIII uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie Bakcyl – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Przedsięwzięcie, w którym nasza szkoła wzięła udział, polega na przekazywaniu młodzieży, przez ekspertów bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Zajęcia odbywały się w formie lekcji online.

Tematyka zajęć obejmowała: „Twoje pieniądze” oraz „Od oszczędzania do inwestowania”.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali podstawowe zasady prawidłowego sporządzania budżetu, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych oraz podstawy świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego na zrozumieniu ryzyka, korzyści i zagrożeń płynących z różnych produktów finansowych. Dowiedzieli się również jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych, które mogą pomóc zrealizować ich cele życiowe i plany na różnych etapach życia. Poznali znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania oraz potrzebę tworzenia funduszu bezpieczeństwa, na tzw. czarną godzinę.

Małgorzata Dudyś

Scroll to Top