Kolejna porcja informacji o odruchach w Sensorycznej Kawiarence

W dzisiejszej „Sensorycznej Kawiarence” o dwóch ważnych odruchach pierwotnych, tzn. takich, które pojawiają się w życiu płodowym, podczas porodu są w pełni wykształcone, a wygasają około 6 miesiąca życia. Jeżeli nie wygasną, to mogą zaburzyć dalszy prawidłowy rozwój dziecka, jego umiejętności szkolnych, takich jak pisanie, czytanie czy wykonywanie ćwiczeń ruchowych. Omówimy więc następujące odruchy:

  1. odruch szukania
  2. odruch ATOS – Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny.

Miłej lektury!

Lidia Silska

Scroll to Top