KinoSzkoła w klasach 0-3

Dnia 14 marca 2022 r. uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w projekcie KinoSzkoła, spotkaniach filmowo-edukacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie. Projekt ten ma na celu podwyższenie świadomości i kompetencji medialnych wśród uczniów oraz pomoc nauczycielom  w szkolnej praktyce wychowawczej.

Tematem zajęć była  agresja i sposoby rozwiązywania konfliktów  bez użycia przemocy.

Uczniowie uczestniczyli również w projekcji filmu „Niedoparki”.

Bardzo serdecznie dziękujemy MOK w Piastowie za możliwość uczestniczenia w projekcie.

Małgorzata Dudyś

Scroll to Top