Szkoły poza horyzont

Z olbrzymią satysfakcją odpowiedziałam na wyjątkowe i prestiżowe zaproszenie do wspólnej publikacji i inicjatywy ,,Szkoły poza horyzont”.

Piastowska ,,Jedyneczka” w gronie 11 wyjątkowych polskich szkół rozwijających koncepcję edukacji relacyjnej to dla nas wielkie wyróżnienie, docenienie wysiłku i starań grona pedagogicznego i pracowników niepedagogicznych w ciągu kilku ostatnich lat. Opisane zostały w rozdziale ,,Od oceniania kształtującego do samosterowności”.

To dla mnie zaszczyt, że w tak elitarnym gronie, mogłam dzielić się  doświadczeniem.  Opisać działania Szkoły Podstawowej nr 1 – działania swoje, wielu nauczycieli i chętnych rodziców. Wielu liderów zmian, ludzi kreatywnych, otwartych, gotowych do podejmowania, poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań w typowej, publicznej szkole rejonowej. Bez zaangażowania nas wszystkich pomysły na ,,szkołę poza horyzont” nie mogłyby się zrealizować. Brawo MY!

Inicjatywa ,,Szkoły poza horyzont’ jest jednym z działań w ramach platformy rozwoju edukacji OEES EduLab, której koordynatorami są Oktawia Gorzeńska i dr Jędrzej Witkowski.

Publikację przygotował  zespół autorki w składzie:

dr Magdalena Jelonek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, redaktor

prof. dr hab. Jerzy Hausner- Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP ,redaktor

oraz przedstawiciele 11 szkół, badaczy oraz ekspertów transformacji, przywództwa i innowacyjnej edukacji.

Publikacja została wydana w nowatorskiej wersji papierowej i elektronicznej. Zachęcamy do ,,zajrzenia” do  szkół, które odpowiedziały na zaproszenie. Umożliwią to skanowane kody QR.

Urszula Skrzypczak

Dyrektor Szkoły

Scroll to Top