„Jesteśmy różni, uczymy się razem”

W dniu 4 stycznia nauczyciele i specjaliści ze SP 1 w Piastowie spotkali się o godz. 17.00 na szkoleniu prowadzonym przez terapeutów pedagogicznych – p. Sabinę Furmańską i p. Sylwię Wawrzyńską. Szkolenie odbyło się w ramach projektu dla szkół podstawowych pt. „Szkoła z innowacją pedagogiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Jesteśmy różni, uczymy się razem”. Dotyczyło ono pracy z uczniem z dysleksją w szkole. Nauczyciele mogli poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się w jaki sposób skutecznie wspierać dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Zapraszamy Państwa do korzystania z informacji zawartych w biuletynie terapeutycznym (zakładka specjaliści) oraz zapoznania się wybranymi slajdami prezentacji ze szkolenia.

Jak wspierać uczniów z dysleksją – prezentacja

Terapeuci pedagogiczni

Scroll to Top