Pozytywna Uwaga

Ponownie ruszamy z „Pozytywną Uwagą”. Miesiąc listopad chcemy szczególnie poświęcić na naukę mądrego chwalenia. Zachęcamy do włączenia się w akcję także rodziców, ponieważ „To jak wygląda szkoła, to wynik relacji między nami – uczniami, nauczycielami i rodzicami.” Wspólnie zadbajmy, by ten miesiąc upłynął nam na skupianiu się na pozytywach. Starajmy się mniej narzekać. Zachęcamy zatem do chwalenia dzieci, a może także chwalących nauczycieli. „Wspólnie wyjdźmy za zaklętego kręgu narzekania na polską szkołę i powiedzmy sobie nawzajem coś pozytywnego. Nauczyciele – uczniom, uczniowie – nauczycielom, rodzice – jednym i drugim. Bądźmy dla siebie dobrzy, bo mamy przecież wspólny cel: wychować dobrych ludzi.” Więcej o akcji można przeczytać na stronie: https://pozytywnauwaga.pl/
Zachęcamy także do dzielenia się swoimi pozytywnymi doświadczeniami związanymi z nauczycielami, pochwałami. Można to uczynić za pośrednictwem formularza: https://pozytywnauwaga.pl/pochwal-sie-uwaga/
Marta Bloch

Scroll to Top