Moc prezentów Unicef – podziękowanie

Projekt „Moc prezentów UNICEF”, w którym brała udział nasza szkoła, miał na celu rozwijanie świadomości dzieci i młodzieży na temat znaczenia pomocy humanitarnej i problemów mieszkańców krajów rozwijających się, kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i wsparcie działań pomocowych na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy wsparli finansowo akcję „Moc prezentów UNICEF”. Zebraną kwotę (231,20 zł) przekazaliśmy na konto UNICEF.

Agnieszka Opiatowska
Magdalena Tarabasz

Scroll to Top