Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Opiekuńczy dyżur wakacyjny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych  w  roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będzie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie w terminach:

  • 1-16.07.2021 r.
  • 16-31.08.2021 r.

Karty zapisu dla chętnych rodziców do pobrania ze strony internetowej SP 1 i złożenia równolegle na adres mail: sp1piast@sp1piast.pl i adres mail  wychowawców grup,  w terminie 14-18.06.2021 r.

Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny 2021

Przerwa bez dyżuru w dn. 19.07 – 15.08.2021r.

Scroll to Top