Podziękowania za wsparcie

„Lecz ludzi dobrej woli, jest więcej”… Robiąc coś dla innych, człowiek nie myśli o tym, jaka go spotka za to nagroda. Tym przyjemniej się robi, gdy w tak ujmujący sposób, zostaje zaskoczony pięknym słowem. Do szkoły wpłynęło podziękowanie od Pani Agnieszki Królak, Kuby i Kamili, które jest dla wszystkich, którzy wsparli rodzinę w tak trudnym dla niej momencie.

Dziękujemy!

Scroll to Top