Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że w dniach 30-31 marca 2021 rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły. Druk znajduje się w zakładce „rekrutacja”. Druk należy podpisać (podpisy obojga rodziców lub stosowne oświadczenie) oraz zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres: sekretariat@sp1piast.pl.
Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej.
Scroll to Top