Światowy Tydzień Pieniądza

W  dniach 22.03-28.03.2021 obchodzimy Światowy Tydzień Pieniądza: Global Money Week. To ogólnoświatowa akcja, której celem jest zainspirowanie młodzieży  do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, przygotowania młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych.
Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem: „Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze”. Hasło to podkreśla konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.
Udział w tym przedsięwzięciu wzięli uczniowie klas: 8A, 8B i 8C. Tematem dwugodzinnych zajęć było: „Oszczędzanie i inwestowanie”. Uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną, z której dowiedzieli się, czym różni się oszczędzanie od inwestowania. Obejrzeli filmy edukacyjne przygotowane przez Narodowy Bank Polski związane z tematyką oszczędzania i inwestowania, akcji oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Uczniowie zapoznali się z poradnikiem  dotyczącym inwestowania na GPW.
Na koniec zajęć  ósmoklasiści mieli możliwość sprawdzenia zdobytej  wiedzy  podczas wykonywania ćwiczeń tematycznych.

Małgorzata Dudyś

Scroll to Top