Podziękowania dla społeczności SP1

W imieniu Podopiecznych Domu Samotnej Matki w Brwinowie, serdecznie dziękujemy za przekazane dary w postaci odzieży. Podziękowania kierujemy do Uczniów, Nauczycieli i Dyrekcji. Dziękujemy za okazane serce i kształtowanie u młodego pokolenia wrażliwości na potrzeby innych.

Kierownik Domu
s. Katarzyna Maruszak

Wspólnota „Chleb Życia”
Dom dla Matek z Dziećmi „Nazaret”

Scroll to Top