Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie prosi o złożenie drogą elektroniczną dokumentów w celu dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do klasy I i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.
Obowiązek szkolny wynika z art. 35 ust. 2 Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59,949 i 2203 z późń.zm.).
Rekrutacja odbywała się będzie w dniach 01-12.03.2021r.
Zapisy prowadzone będą drogą elektroniczną poprzez wysłanie karty zapisu (w przypadku klasy I) lub wniosku o przyjęcie wraz z kartą uzupełniającą (oddział przedszkolny) na adres: sekretariat@sp1piast.pl

Informacje dot. rekrutacji można uzyskać u pedagoga szkolnego pod numerem telefonu
22 7237996 wew. 108

Poniedziałek w godz. 14.00-16.00
Środa  w godz. 14.00-16.00
Czwartek godz. 9.00-11.00

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji (w tym karty zapisu do klasy I i wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z kartą uzupełniającą) znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Rekrutacja 2021 sp1piastow.pl/szkola/rekrutacja/.

W przypadku ubiegania się o miejsce w innej placówce konieczne jest przesłanie mailowo informacji  do której szkoły zostały złożone dokumenty rekrutacyjne dziecka. Następnie po ogłoszeniu wyników rekrutacji konieczne jest złożenie mailowe oświadczenia o przyjęciu dziecka do innej placówki (należy złożyć do dn. 31.03.2020r.) podając pełną nazwę placówki i jej adres do korespondencji.

Osoby nieposiadające meldunku, a zamieszkałe na terenie miasta Piastowa proszone są o dostarczenie drogą elektroniczną potwierdzenia zamieszkania(umowa najmu, oświadczenie, akt notarialny).

W przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy I lub oddziału przedszkolnego proszeni Państwo będą o dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału karty zapisu wraz z pozostałymi dokumentami (wykaz w załącznikach).

 

Scroll to Top