Wytyczne przeciwepidemiczne – koronawirus

                              Wytyczne przeciwepidemiczne – koronawirus

                                    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piastowie

                                        Bezpieczny powrót do szkoły

Uczniu klas IV-VIII:

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
 • Po wejściu do szkoły obowiązkowo umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły, tzn. zachowując dystans od drugiej osoby co najmniej 1,5 m.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami biblioteki.

Każdy uczeń w wyznaczonej sali zajmuje stałe miejsce/ławkę na wszystkich lekcjach.

 • W czasie konsultacji, rozmów z nauczycielem zachowuj dystans co najmniej 1,5 m.
 • Zadawaj pytania, rozmawiaj z nauczycielem ze swojego miejsca w ławce.
 • Nie podchodź do ławek kolegów.
 • Po szkole przemieszczaj się z zachowaniem dystansu od innych osób co najmniej 1,5 m.
Scroll to Top