IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – Podziękowania

W październiku 2019r. Nasza Szkoła brała udział w ogólnoświatowej akcji edukacyjnej – IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, której finał miał miejsce 04.10.2019r.
Otrzymaliśmy dyplomy uznania oraz podziękowania od organizatora akcji – Wydawnictwa Karty Grabowskiego.
Przy okazji chciałabym podziękować nauczycielom i uczniom, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w tegoroczną akcję.
Szkolny Koordynator Konkursu
Katarzyna Grabowska

Scroll to Top