Mamy Szkolnego Mistrza Tabliczki Mnożenia!

W dniach 28 – 29.05.2020r. w naszej Jedyneczce zorganizowany został przez p. Katarzynę Grabowską szkolny konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia.  Przeprowadzony był w formie zdalnej poprzez Challenge na platformie Kahoot. Brało w nim udział 40 uczniów z klas IV-VI. Jego celem było zainspirowanie do doskonalenia znajomości tabliczki mnożenia oraz kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

Dnia 28 maja odbył się I etap (kwalifikacyjny), którego celem było wyłonienie Klasowych Mistrzów Tabliczki Mnożenia. Zostali nimi:

Piotr Nikoniuk – Mistrz Klasy IV

Izabela Krzemińska – Mistrz Klasy V

Filip Papiernik – Mistrz Klasy VI

W etapie finałowym (dn.29 maja) mającym na celu wyłonienie Szkolnego Mistrza,  do pojedynku stanęli uczniowie z bezbłędnym wynikiem (w tym klasowi mistrzowie). Liczyła się nie tylko poprawność odpowiedzi, lecz również ich szybkość. Bezapelacyjnie na

tytuł Szkolnego Mistrza Tabliczki Mnożenia zasłużyła

Izabela Krzemińska

(która w pierwszym etapie została również mistrzem klasowym). Laureatom zostaną przekazane dyplomy oraz nagrody: medale (klasowi mistrzowie), statuetka (szkolny mistrz). Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe zakładki.

Nagrodę specjalną otrzymuje klasa IVa oraz Vc za najaktywniejszy udział w konkursie. Jest nią dyplom uznania, będący zarazem bonem zwalniającym z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek na okres 1 miesiąca do wykorzystania w następnym roku szkolnym.

Jeszcze raz chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom oraz pogratulować laureatom!

Katarzyna Grabowska

Scroll to Top