Konsultacje i opieka w szkole

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
W dniu 27.05.2020 r. organ prowadzący szkołę uzgodnił ważne terminy, które dotyczą konsultacji dla wszystkich uczniów oraz opieki dla uczniów w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3.

W Szkole Podstawowej nr 1 określono procedury ogólne dot. pobytu uczniów i dorosłych na terenie szkoły, szczegółowe procedury bezpieczeństwa wewnętrznego oraz tryb zgłaszania przez rodziców chęci korzystania z zajęć opiekuńczych i konsultacji na terenie szkoły.

Ważne daty:

– od 1 czerwca na wniosek rodziców dla zgłoszonych uczniów klas 4-8 mogą być na terenie SP 1 organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach;

– od 8 czerwca na wniosek rodziców dla zgłoszonych wychowanków przedszkolnych i uczniów klas 1-3 na terenie SP 1 mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze.

Podejmując decyzje dotyczące zgłaszania dzieci, proszę zapoznać się i postępować zgodnie z opracowanymi procedurami.

W obliczu pandemii COVID-19, mając na uwadze dobro najwyższe – zdrowie Państwa, dzieci oraz pracowników szkoły, prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

Z życzeniami zdrowia

Urszula Skrzypczak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Scroll to Top